عنوان مقاله ترجمه شده:VehiHealth، یک پروتکل مسیریابی اضطراری برای شبکه های اتومبیلی تک کاره برای پشتیبانی از نظام درمان و پزشکی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:VehiHealth: An Emergency Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Network to Support Healthcare System
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015SYSTEMS-LEVEL QUALITY IMPROVEMENT12
چکیده فارسی:نجات یک بیمار وابسته به مبادله ی موثر اطلاعات در یک شبکه ی بهداشت و درمان است. در این مقاله، یک پروتکل مسیریابی اضطراری برای شبکه های تک کاره ی اتومبیلی (VANET) برای انتقال سریع اطلاعات وضعیت بیمار از آمبولانس به بیمارستان ارائه شده تا امکان درمان های مقدمه ای پزشکی فراهم شود. چون رسیدن آمبولانس به بیمارستان مدتی زمان می برد، پزشک آمبولانس می تواند درمان های فوری را بر روی بیمار در حالت اورژانسی با ارسال اطلاعات وضعیت بیمار به بیمارستان به کمک ارتباطات وسیله ی نقلیه انجام دهد. متعاقبا پزشکان باتجربه می توانند با ارسال اطلاعات نحوه ی درمان به آمبولانس به این پیام ها پاسخ بدهند. در این پروتکل، اطلاعات از طریق آن پیوندی ارسال می شود که کم ترین مشکل خرابی بین پیوندها را بین وسایل نقلیه دارند. این کار با محاسبه یک مقدار تقاطع برای تمامی تقاطع های کناری از طریق اطلاعات ترافیکی لحظه ای انجام می شود.آنگاه اطلاعات از طریق آن تقاطعی ارسال می شود که کمترین مقدار را دارد. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که پروتکل VehiHealth از پروتکل های GEDIER, GyTAR, A-STAR وGSR از نظر میانگین تاخیر ابتدا به انتها، تعداد خرابی پیوندها، طول مسیر انتخابی، .و زمان متوسط پاسخگویی بهتر عمل می کند.
چکیده انگلیسی:Survival of a patient depends on effective data communication in healthcare system. In this paper, an emergency routing protocol for Vehicular Ad hoc Network (VANET) is proposed to quickly forward the current patient status information from the ambulance to the hospital to provide pre-medical treatment. As the ambulance takes time to reach the hospital, ambulance doctor can provide sudden treatment to the patient in emergency by sending patient status information to the hospital through the vehicles using vehicular communication. Secondly, the experienced doctors respond to the information by quickly sending a treatment information to the ambulance. In this protocol, data is forwarded through that path which has less link breakage problem between the vehicles. This is done by calculating an intersection value I for the neighboring intersections by using the current traffic information. Then the data is forwarded through that intersection which has minimum I value . Simulation results show VehiHealth performs better than PGEDIR, GyTAR, A-STAR and GSR routing protocols in terms of average end-to-end delay, number of link breakage, path length, and average response time.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید