عنوان مقاله ترجمه شده:یک مدل اعتماد با اطمینان بالا برای سیستم کنترل جامعه دیجیتال بر اساس اینترنت اشیاء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A High-Assurance Trust Model for Digital Community Control System Based on Internet of Things
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016WUHAN UNIVERCITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES8
چکیده فارسی:مسائل امنیتی و اینترنت اشیاء (IoT) به بخش تفکیک ناپذیر در جامعه دیجیتال تبدیل شدند زیرا IoT با معرفی فراگیر حسگر ها و دستگاه های هوشمند فرعی در طول دهه گذشته توسعه می یابد و مستلزم اجرای اصل امنیتی اطلاعات در نظام جامعه دیجیتال است. در مقاله حاضر، یک مدل به‌طور اساسی سه سطحی برای تعیین تأثیر بالقوه پیشنهاد می شود که در مواقع آسیب دستگاه ها سودمند است. با ترکیب الزامات امنیتی واقعی جامعه دیجیتال و ویژگی های IoT، یک ساختار سلسله-مراتبی امنیتی دربرگیرنده امنیت سایبری دفاع در عمق و توزیع کنترل امن، پیشنهاد می شود. یک مدل اعتماد با اطمینان بالا که مسئول سازش داخلی است و در جامعه دیجیتال موجود است، درنهایت طبق تحلیل مسائل امنیتی پیشنهاد می شود.
چکیده انگلیسی:Security issues and Internet of Things (IoT) become indispensable part in digital community as IoT develops with the pervasive introduction of additional “smart” sensors and devices over the last decades, and it necessitates the implementation of information security principle in digital community system. A three-level criticality model to determine the potential impact is proposed in digital community system when various devices lost in this paper. Combining the actual security requirement of digital community and characteristics of IoT, a hierarchical security architecture including defense-in-deep cybersecurity and distributesecure control is proposed. A high-assurance trust model, which assumes insider compromise, which exists in the digital community, is finally proposed according to the security issues analysis.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید