عنوان مقاله ترجمه شده:یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Differential Evolution Approach for Classification of Multiple Sclerosis Lesions
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016IEEE Workshop on ICT solutions for eHealth6
چکیده فارسی:مساله استخراج خودکار دانشی نوین و مطلوب از مقدار زیادی داده زمانی که تشخیص الگو با استفاده از روش های کلاسیک احتمالاتی مشکل باشد، معمولاً به صورت ابتکاری انجام می شود. در این مقاله یک روش تکاملی، بر مبنای تفاضل تکاملی، پیشنهاد شده است، که قابلیت شناسایی خودکار یک مجموعه جامع از دستورات رده بندی به صورت اگر...آنگاه بر مبنای پایگاه داده ضایعات بالقوه فلج چندگانه را دارد. علاوه بر این، این ابزار همچنین خواص متمایز کننده پایگاه داده را در رده بندی نمونه ها مشخص می کند. بنابراین، این ابزار تکاملی یک سیستم مبنای تصمیم مؤثر برای تصمیمات کلینیکی فراهم می آورد، که می تواند به عنوان یک ابزار مفید متخصصان پزشکی را در کسب بینشی برای تعیین دلایل مربوط به ارزیابی ناهنجاری های مربوط به جراحات یاری دهد.
چکیده انگلیسی:The problem of automatically extracting novel and interesting knowledge from large amount of data is often performed heuristically when pattern extraction through classical statistical methods is found hard. In this paper an evolutionary approach, based on Differential Evolution, is proposed, which is able to perform the automatic discovery of comprehensible classification rules as a set of IF...THEN rules over a database of Multiple Sclerosis potential lesions. Moreover, this tool also determines which the most discriminant database attributes are in categorizing instances. Therefore, this evolutionary tool provides an efficient decision support system for clinical decisions, that could be a useful tool for medical experts to help them gain insight into the reasons for assessing the abnormality of a lesion.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید