عنوان مقاله ترجمه شده:یک روش برای فعال سازی امکان استفاده مجدد به طور موثر و سیستماتیک نرم افزار در یک تیم مهندسی نرم افزار در سطح جهانی که از یک روش توسعه ناب استفاده می کند
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An Approach for Enabling Effective and Systematic Software Reuse
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20162016 IEEE 11th International Conference on Global Software Engineering5
چکیده فارسی:ما تجربه خودمان را در استفاده مجدد موثر نرم افزار در تیم مهندسی که با استفاده از یک روش توسعه ناب در سطح جهانی به اشتراک گذاشته ایم. این مقاله به تشریح طرح کلی مراحل کار، با شروع از شناخت پتانسیل برای استفاده مجدد، اقدامات انجام شده برای فعال کردن استفاده مجدد نظام در پروژه ها، با چالش های مواجه شده، و اقدامات اصلاحی انجام شده برای اطمینان از اثر استفاده مجدد سیستماتیک، می پردازد. دروس اصلی به دست آمده عبارتند از: ) شناسایی حوزه مربوطه برای استفاده مجدد، II) مسئولیت های صریح اختصاص یافته برای توسعه کامپوننت های استفاده مجدد، III) تهیه زیرساخت های موثر، IV) تعریف فرآیندهای دقیق تر توسعه نرم افزار برای استفاده مجدد قطعات ، و V) ایجاد یک تیم متمرکز برای اجزای توسعه استفاده مجدد. نتایج حاصل از طرح استفاده مجدد موفق ما از جمله افزایش قابل توجه در کیفیت و استفاده مجدد از 12 درصد از کل کد توسعه داده شده، ارائه شده است.
چکیده انگلیسی:we share our experience in pursuing effective software reuse in a globally distributed software engineering team that uses a lean development methodology. The paper outlines the journey, starting from recognizing the potential for reuse, the steps taken to enable systematic reuse in lean projects, the challenges faced, and the corrective actions taken to ensure effectiveness of systematic reuse. The main lessons learned include: i) identification of relevant domains for reuse, ii) explicitly assigning responsibilities for reuse component development, iii) providing enabling infrastructure, iv) defining more rigorous software development processes for reuse components, and v) establishing a centralized team for developing reuse components. The results of our successful reuse initiative including the significant increase in quality and a 12 percent reuse of total code developed have been presented.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید