عنوان مقاله ترجمه شده:یک بررسی روی شبکه های سلولی نسل پنجم5G سبز
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Survey on Green 5G Cellular Networks
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20125
چکیده فارسی:در این مقاله، ما یک بررسی کوچک روی شبکه های سلولی 5G سبز ارائه کرده و برخی از مسائل پژوهشی و چالش های فعالسازی تکنیک هایی برای شبکه های بی سیم پهن باند سبز را کاوش میکنیم. روند دستیابی به انرژی سبز در شبکه های سلولی اپراتورهای شبکه و مقامات استانداردسازی را به همکاری باهم ترغیب کرده تا ردپای کربن از محصولات به منظور آوردن ایستگاه های سلولی eco 5G سبز کاهش یابد. ما ابتدا یک مرور کلی بر روی معماری سیستم های بی سیم 5G و پشته پروتکل های جدید مربوطه را فراهم خواهیم کرد. سپس، طرح های دسترسی ترکیبی چندگانه، مانند رویکردهای ترکیب متعامد (OFDMA) و غیر متعامد (CDMA) را با هدف بهبود ظرفیت و پوششدهی به طور همزمان مورد بحث قرار میدهیم. از آنجا که ایستگاه های پایه بخش حداکثر کل انرژی در سیستم های سلولی فعلی را مصرف میکنند، ما تکنیک های انرژی تجدید پذیر مهم را برای ایستگاه های پایه سبز اکتشاف کرده، و یک بررسی جامع در مورد چگونگی تولید انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و سوخت را برای ایستگاه های پایه سبز در شبکه های سلولی 5G فراهم خواهیم نمود.
چکیده انگلیسی:In this article, we present a brief survey on green 5G cellular networks, and explore some research issues and challenges of the enabling techniques for green broadband wireless networks. The trend of achieving green power in cellular networks is driving network operators and standardization authorities to work together to reduce carbon footprint of their products in order to bring eco friendly 5G green radio cellular base stations. We will first provide an overview on 5G wireless system architecture and the corresponding new protocol stacks. Next, hybrid multiple access schemes, such as combining orthogonal (OFDMA) and non- orthogonal (CDMA) approaches, aiming at improving the both capacity and coverage performances simultaneously are discussed. Since base stations consume the maximum portion of the total energy in current cellular systems, we explore important renewable energy techniques for green base stations, We will provide a comprehensive survey on how to generate renewable energy, such as solar, wind and fuel cells, for green base stations in 5G green cellular networks
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید