عنوان مقاله ترجمه شده:یک آنتن فشرده برای کاربردهای فوق پهن باند
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Compact Antenna for Ultrawide-Band Applications
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2005IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION8
چکیده فارسی:در این مقاله یک آنتن جدید فشرده فوق پهن باند (UWB) ارائه شده است. پایه و اساس دستیابی به چنین UWB ای، جفت کردن دو آنتن حلقه سکتوری کنار هم با چینش متقارن می باشد. آنتن های حلقه سکتوری جفت شده (CSLA) زیادی با پارامتر های هندسی مختلف ساخته شده اند و عملکرد اندازه گیری شده آن ها برای بهینه سازی تجربی پارامتر های آنتن به جهت دستیابی به حداکثر پهنای باند، استفاده شده است. در این فرایند بهینه سازی یک آنتن با VSWR کمتر از 2.2 ( S11 < -8.5 dB) در بازه فرکانسی 8:5:1 طراحی شده است. حداکثر ابعاد این آنتن در کمترین فرکانس کاری از 0.37 λ_0 کمتر بوده و خلوص قطبش بالایی تولید می کند. علاوه بر این آنتن الگوی تشعشع نسبتا ثابتی را نشان می دهد. نسخه های اصلاح شده ای از CSLA نیز به جهت کاهش سطح فلزی آنتن با حفظ خصوصیات پهن باند طراحی گردیده است. این امر طراحی آنتن های فرکانس پایین سبک وزن UWB را ممکن می سازد.
چکیده انگلیسی:A novel compact and ultrawide-band (UWB) antenna is presented in this paper. The basis for achieving such an UWB operation is through proper magnetic coupling of two adjacent sectorial loop antennas in a symmetrical arrangement. A large number of coupled sectorial loop antennas (CSLA) with different geometrical parameters are fabricated and their measured responses are used to experimentally optimize the geometrical parameters of the antenna for achieving the maximum bandwidth. Through this optimization process an antenna with a VSWR of lower than 2.2 ( 8 5 dB ) across an 8.5:1 frequency range is designed. The maximum dimension of this antenna is smaller than 0 37 0 11 at the lowest frequency of operation and provides an excellent polarization purity. Furthermore, the antenna exhibits a relatively consistent radiation pattern. Modified versions of the CSLA are also designed to reduce the overall metallic surface and weight of the antenna while maintaining its wide-band characteristics. This allows modifying its dimensions to design low frequency light-weight UWB antennas.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید