عنوان مقاله ترجمه شده:گزارش گری مالی بهتر: معانی و ابزارها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Better financial reporting: Meanings and means
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016J.Account.Public Policy13
چکیده فارسی:معنی گزارشگری مالی شرکت چیست؟ چگونه می توان گزارش گری مالی را بهبود داد؟ چندین ادعا در مورد گزارش گری مالی وجود دارد. مناقشات بین این ادعاها مرتبط به مولفه های سیاسی مشکل ذاتی در انتخای جمعی در یک جامعه است. از آنجایی که "بهتر" به گروه بهره ای وایسته است که نگرششان در مورد تحلیل و سیاست در قلب سیاست های حسابداری قرار دارد لذا مجموعه ای از ابزارهای ممکن برای دسترسی به هر توافق بر معنی "بهتر"، نه تنها شامل ضوابط می شود بلکه هنجارهای اجتماعی و رقابت های بازار را نیز در بر می گیرد. تجمیع خردمندانه ی این سه رویکرد به جای متکی بودن به تنها یکی از آنها می تواند به ما در بهبود گزارشگری مالی کمک کند.
چکیده انگلیسی:What is the meaning of better corporate financial reporting? How can financial reporting be improved? There are many claims of shortcomings of financial reporting. Conflicts among these claims point to the political elements of the problem inherent in collective choice in a society. Since ‘‘better” depends on the interest group whose perspective is chosen for analysis, politics lies at the heart of accounting policy. The set of possible means of arriving to any agreed upon meaning of ‘‘better” includes not only regulation, but also social norms and market competition. Judiciously combining all three approaches, instead of relying on any one alone, may help us improve financial reporting. This paper examines the meaning and means of better financial reporting.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید