عنوان مقاله ترجمه شده:کوپن های الکترونیکی: سیستم میکرو پرداخت کارآمد، امن و قابلیت محول کردن به غیر
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:e-coupons:AnEfficient, Secure and Delegable Micro-Payment System
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2005Information Systems Frontiers18
چکیده فارسی:در این مقاله، یک طرح میکرو پرداخت کارآمد و امن جدید، به نام کوپن های الکترونیکی ارائه می دهیم که می تواند از قابلیت تفویض هزینه های خود را به دیگر کاربران و یا دستگاه های خود را مانند لپ تاپ، PDA، تلفن همراه و نقاط دسترسی به خدمات این چنینی را تسهیل کند. این طرح وعده تبدیل به یک توانمندساز برای خدمات مختلف مبتنی بر اینترنت است که شامل پرداخت واحد معقول است. این امر به کاربران انعطاف پذیری برای مدیریت قابلیت پرداخت هزینه در کل نقاط مختلف در دسترس برای خدمات خاص بدون اخذ مجوز برای هر نقطه دسترسی از یک بانک تسهیلاتی ارائه می دهد. این انعطاف پذیری که در طرح های پرداخت میکرو وجود دارد، برای دسترسی در همه جای خدمات الکترونیکی و دیگر برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت ضروری است. تسهیلات واگذاری در رابطه با اثبات و یا تایید مجوز واگذاری و امنیت ارائه شده برای پرداخت کلیت ناچیزی را مطرح می سازد. پرداخت تسهیلات مسئولیت مخارج کل را از بین می برد. مقاله طراحی پروتکلی را مطرح می کند و تجزیه و تحلیل عملکرد سیستمی را فرام می کند. کوپن های الکترونیکی بر اساس PayWord، زنجیره مخلوط یک طرفه تک پیگردی برای پرداخت واحد معقولانه، TESLA برای امنیت پرداخت و SPKI / SDSI به عنوان چارچوب PKI زمینه ای برای ویژگی نمایندگی منحصر به فرد آن است. نتایج به دست آمده از اجرای کوپن الکترونیکی کاملا قابل قبول و در نزدیک به زمان واقعی پاسخ را نشان می دهد. طرح ما از زنجیره هش یک طرفه چند پیگردی برای پرداخت واحد معقول استفاده می کند. علاوه بر این، انتقال بخش زنجیره های پرداخت به دیگران را مجاز می سازد. چون قابلیت هزینه های این کاربر می توان از نقاط دسترسی در سرویس های مختلف برای دسترسی خدمات مشترک، به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد.
چکیده انگلیسی:In this paper, we propose a new efficient and secure micro-payment scheme, named e-coupons, which can provide the users the facility of delegating their spending capability to other users or their own devices like Laptop, PDA, Mobile Phone, and such service access points. The scheme has the promise of becoming an enabler for various Internet-based services involving unit-wise payment. It gives flexibility to the users to manage their spending capability across various access points for a particular service without obtaining an authorization for each and every access point from a facilitating bank. This flexibility which is not present in the existing micro-payment schemes is essential for accessing ubiquitous e-services and other Internet-based applications. The facility of delegation introduces a slight overhead in respect of the proof or verification of the delegated authorization and security provided to the payments. The payoff from the facility of delegation takes away the burden of the overhead. The paper discusses the design of the protocol and provides a basic analysis of the performance of the system. e-coupons is based on PayWord, a single-seed one-way hash chain for unit-wise payment, TESLA for payment security and SPKI/SDSI as underlying PKI framework for its unique delegation feature. The results obtained from the implementation of ecoupons are quite acceptable and show near real-time response. Our scheme uses multi-seed one-way hash chains for unit-wise payment. Furthermore, it allows an ordered transfer of the portions of payment chains to others. Because of this user’s spending capability can be used from different service access points to access the subscribed service, concurrently
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید