عنوان مقاله ترجمه شده:کوپن‌های الکترونیکی ایمن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Secure Electronic Coupons
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20155
چکیده فارسی:کوپن ها (اوراق بهادار) در بازار جهانی بسیار مشهورند وبطور گسترده ای بمنظور جذب مشتریان جدیدی که به دنبال معاملات هستند وهمچنین بمنظور حفظ مشتریان وفادار استفاده می‌شوند. بطور کلی، اوراق بهاداری که برای مشتریان وفادار هستند، تخفیف بیشتری نسبت به اوراق بهادار مشتریان جدید دارند. بمنظور فرق گذاشتن بین مشتریان جدید و وفادار، ما دو رویکرد متفاوت را ابداع کردیم که به شرکت ها اجازه می دهد تا انواع مختلفی از کوپن های الکترونیکی را از طریق شبکه ی اینترنت بیسیم صادر نماید. رویکرد اول برای ایجاد اوراق الکترونیکی‌ای که به مشتریان خاص اختصاص ندارد، استفاده شده است. بنابراین، یک کوپن الکترونیکی استفاده نشده، می‌تواند بوسیله هر مشتری‌ای استفاده گردد. این روش برای جذب مشتریان جدید بسیار مناسب است. روش دیگر برای تولید کوپن الکترونیکی‌ای که به مشتریان خاص اختصاص دارد، استفاده می‌شود. لذا کوپن های الکترونیکی استفاده نشده، نمی‌تواند توسط مشتریان دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این روش ثانویه، بمنظور حفظ مشتریان وفادار بسیار مناسب است. هر دو طرح پیشنهادی برای تجارت الکترونیکی موبایل طراحی شده است وهزینه ی فرآوری وپردازش کوپن ها را کاهش می‌دهد.
چکیده انگلیسی:Coupons are well-known and widely used in the market place to attract new customers looking for deals and to keep loyal customers. Generally speaking, coupons for loyal customers have more discount than coupons for new customers. In order to differentiate between new and loyal customers, we invented two schemes that allow firms to issue different types of e-coupons through a wireless network. The first scheme is used to generate e-coupons that are not assigned to specific customers. Thus, an unused e-coupon can be used by any customer. This scheme is more suitable for attracting new customers. The other scheme is used to generate e-coupons that are assigned to specific customers. Thus, unused e-coupons cannot be used by other customers. This second scheme is more suitable for keeping loyal customers. Both of the proposed schemes are designed for mobile electronic commerce and reduces the cost for processing coupons.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید