عنوان مقاله ترجمه شده:کنترل کیفیت روند تولید با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی ART فازی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Manufacturing process quality control by means of a Fuzzy ART neural network algorithm
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2003Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms6
چکیده فارسی:شبکه های عصبی ابزارهایی هستند که از پتانسیل کاربری برای بهبود روند کنترل کیفبت برخوردار می باشند. در واقع، الگوریتم های عصبی مختلف به طور موفقیت آمیز برای تشخیص گروه هایی دارای الگوهای غیرطبیعی و دارای تعریف مشخص، استفاده شده اند. این مقاله، به جای استفاده از یک شبکه عصبی برای تشخیص یک شبکه محدود شده از الگوهای غیرطبیعی، در مورد استفاده از یک شبکه عصبی به عنوان تشخیص تغییرات در وضعیت یک روند تحت نظر صحبت می کند. به طور دقیق، یک الگوریتم کنترل که برپایه شبکه عصبی ART فازی بنا شده است، ابتدا ارائه شده و سپس در یک مورد ارجاعی به خصوص به منظور شبیه سازی مونته کارلو (Monte Carlo stimulation) مطالعه می شود. مقایسه ها میان کارایی های راه حل عصبی پیشنهاد شده، و راه حل مربوط به جدول کنترل CUSUM نیز در این مقاله گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی پیشنهاد شده یک راه حل جانبی عملی برای طرح های کنترل در دسترس است.
چکیده انگلیسی:Neural networks are potential tools that can be used to improve process quality control. In fact, various neural algorithms have been applied successfully for detecting groups of well-defined unnatural patterns in the output measurements of manufacturing processes. This paper discusses the use of a neural network as a means for recognising changes in the state of the monitored process, rather than for identifYing a restricted set of unnatural patterns on the output data. In particular, a control algorithm, which is based on the Fuzzy ART neural network, is first presented, and then studied in a speci fic reference case by means of Monte Carlo simulation. Comparisons between the performances of the proposed neural approach, and those of the CUSUM control chart, are also presented in the paper. The results indicate that the proposed neural network is a practical alternative to the existing control schemes
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید