عنوان مقاله ترجمه شده:کنترل کننده ی لغزشی به منظور هدایت نقلیه ی چهار چرخمسئله مسیر یابی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Sliding-mode Controller for Four-Wheel-Steering Vehicle: Trajectory-Tracking Problem
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010World Congress on Intelligent Control and Automation6
چکیده فارسی:: یک روش حل به منظور کنترل لغزشی وسیله ی چهار چرخ در این مقاله ارائه شده است. مزیت این نوع کنترل کننده نسبت به روش ها ی قبلی در واقع کاربردش در انواع بیشتری از وسایل چرخ دار است که هر دوی وسایل تک هدایت شونده و دو هدایت شونده را شامل می شود. همانطور که در نتایج شبیه سازی نشان داده شده است روش لغزشی حل را نسبت به خطاها و نوسانات قوی تر می کند.
چکیده انگلیسی:A solution to trajectory-tracking control problem for a four-wheel-steering vehicle (4WS) is proposed using sliding-mode approach. The advantage of this controller over current control procedure is that it is applicable to a large class of vehicles with single or double steering and to a tracking velocity that is not necessarily constant. The sliding-mode approach make the solutions robust with respect to errors and disturbances, as demonstrated by the simulation results.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید