عنوان مقاله ترجمه شده:کلید زنی نرم مبدل تمام پل سه پورته با تنظیم در سمت ثانویه بر اساس یکسوساز بوست بدون پل و مبدل دو طرفه برای رابط انرژی چندگانه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Secondary-Side-Regulated Soft-Switching Full-Bridge Three-Port Converter Based on Bridgeless Boost Rectifier and Bidirectional Converter For Multiple Energy Interface
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201513
چکیده فارسی:یک روش سیستماتیک برای استنتاج مبدل سه ورودی با کلیدزنی نرم (TPC)، که می تواند رابط انرژی چندگانه باشد، در این مقاله ارائه شده است. ویژگی مبدل TCPS تمام پل (FB) جدید، تبدیل توان تک مرحله، کاهش تلفات انتقال و ریپل ولتاژ پایین است. دو پورت قدرتی دوطرفه ایزوله نشده و یک پورت بار یک طرفه ایزوله شده توسط یکپارچه سازی یک مبدل باک / بوست دو طرفه و یک یکسوکننده بوست بدون پل از طریق یک ترانسفورماتور فرکانس بالا ارائه شده است. پل‌های کلیدزنی در سمت اولیه به اشتراک گذاشته می شوند، از این رو تعداد کلیدزنی ها کاهش می یابد. مدولاسیون پهنای پالس سمت اولیه و استراتژی کنترل تغییر فاز سمت ثانویه برای فراهم کردن دو کنترل مستقل به کار می رود. تنظیم ولتاژ و توان توسط دو پورت از سه پورت قدرتی بدست می آید. علاوه بر این، ریپل ولتاژ/جریان در پورت-های قدرت سمت اولیه باتوجه به عملیات interleaving کاهش می یابد. کلیدزنی ولتاژ صفر و جریان صفر به ترتیب برای کلیدزنی های فعال و دیودها قابل تحقق هستند. یک FB-TPC معمولی یکسوکننده دوبرابرکننده ولتاژ توسعه داده شده و توسط روش پیشنهادی تجزیه و تحلیل شده است. اصول عملیات، استراتژی کنترل و ویژگی های FB-TPC ارائه شده است. آزمایشاتی برای نشان دادن امکان و اثربخشی روش پیشنهادی انجام شده است.
چکیده انگلیسی:A systematic method for deriving soft-switching three-port converters (TPCs), which can interface multiple energy, is proposed in this paper. Novel full-bridge (FB) TPCs featuring single-stage power conversion, reduced conduction loss and low voltage stress are derived. Two non-isolated bidirectional power ports and one isolated unidirectional load port are provided by integrating an interleaved bidirectional Buck/Boost converter and a bridgeless Boost rectifier via a high frequency transformer. The switching bridges on the primary side are shared, hence the number of active switches is reduced. Primary-side pulse width modulation and secondary-side phase shift control strategy are employed to provide two control freedoms. Voltage and power regulations over two of the three power ports are achieved. Furthermore, the current/voltage ripples on the primary-side power ports are reduced due to the interleaving operation. Zero-voltage-switching and zero-current-switching are realized for the active switches and diodes, respectively. A typical FB-TPC with voltage-doubler rectifier developed by the proposed method is analyzed in detail. Operation principles, control strategy and characteristics of the FB-TPC are presented. Experiments have been carried out to demonstrate the feasibility and effectiveness of the proposed topology derivation method. 
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید