عنوان مقاله ترجمه شده:کاهش اثر آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با استفاده از طوقه ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Reduction of local scour around bridge pier groups using collars
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010International Journal of Sediment Research12
چکیده فارسی:در این مقاله، کاهش آبشستگی در اطراف گروهی از دو و سه پایه با استفاده از طوقه های دایروی برای جریان آب زلال در طی یک رسوب یکنواخت انجام شده است. کارایی طوقه ها با اندازه ها و فاصله های مختلف بین پایه ها به وسیله آزمایشات در گروهی از دو و سه پایه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که طوقه اثر بیشتری بر کاهش عمق آبشستگی در نزدیکی پایه ها نسبت به پایه اول در پی دارد. همچنین هنگامی که فاصله بین پایه ها افزایش می یابد، ناحیه بدون محافظت بین پایه ها شسته شده و منجر به حفرات آبشستگی عمیق تر در نزدیکی پایه ها می گردد.
چکیده انگلیسی:In this paper reduction of scour around group of two and three piers using circular collar has been carried out for the case of clear-water flow over uniform sediment. The efficiency of collars, with different sizes and spaces between piers is studied through experiments in group of two and three piers. The result reveals that collar has more influence in reduction of scour depth in rear piers than the first pier. Also, when the spacing between the piers increases the area without protection between the piers is washed away resulting deeper scour holes at the rear piers.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید