عنوان مقاله ترجمه شده:چگونه تصاویر سه بعدی محصولات را در اینترنت ارتقاء می دهند؟
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:How do 3-dimensional images promote products on the Internet
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
Journal of Buisness Research7
چکیده فارسی:این مطالعه به بررسی تبلیغات مجازی سه بعدی و اثرات آن بر محیط خرید آنلاین می پردازد. این بررسی وضوح تصویر سازی ذهنی به عنوان یک رابط ، و نیاز مشتری برای لمس و نوع کالا را به عنوان تاثیر گذار نشان می دهد. یک مطالعه با 207 شرکت کننده و دو نوع محصول ، یک ساعت و یک ژاکت آنرا نشان می دهد که به طور کلی تاثیر گذاری تبلیغات سه بعدی از تبلیغات دو بعدی موثر تر است. به نظر می رسد که وضوح تصویر سازی ذهنی به واسطه تاثیرات دو بعدی در مقابل سه بعدی به صورت مستقیمی بر نگرش و نیت تاثیر گذار است. همانطور که انتظار می رود فرمت های سه بعدی و دو بعدی تفاوت تاثیر گذاریشان در کالاهای هندسی بیشتر از کالا های مواد اولیه است. تنها عاملی که بر روی قصد به بازدید مجدد مشتریان NFT تاثبر میگذارد ، تعامل با نوع سایت و محصولات است. برای ساعت تبلیغات سه بعدی برای هر دو مشتری دائم و غیر دائم NFT متقاعد کنندگی بیشتری داشت . برای ژاکت تبلیغات سه بعدی تاثیرات قوی تری بر روی مشتریان غیر دائم داشت اما این تفاوت با مشتریان دائم NFT در مطالعه ای که انجام شد ، چشمگیر نبود.
چکیده انگلیسی:The study investigates 3D virtual advertising as it affects the online shopping environment. It examines the vividness of mental imagery as a mediator, and consumers' need for touch and product type as moderators of the effects. An experiment conducted with 207 study participants and two product types, a watch and a jacket, indicates overall that 3D advertising outperforms 2D advertising in effectiveness. The vividness of mental imagery appears to directly influence attitudes and intentions by mediating the effects of 2D versus 3D. As expected, the 3D and 2D formats consistently differed more in their effects for geometric products than for material products. Consumers' NFT affected only intentions to revisit, interacting with product type and site type. For the watch product, 3D advertising is more persuasive for both high and low NFT consumers. Comparatively, for the jacket product, 3D strongly impacts low-NFT consumers only, but has no significant difference for high-NFT study participants.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید