عنوان مقاله ترجمه شده:چهارچوبي براي مدل سازي و ارزيابي امنيت اينترنت اشيا
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Framework for Modeling and Assessing Security of the Internet of Things
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015IEEE 21st International Conference on Parallel and Distributed Systems6
چکیده فارسی:اينترنت اشيا (IoT) کاربردهاي خلاقانه اي را در حوزه هاي مختلف، امکان پذير ساخته است. با توجه به ساختار ناهمگون و مقياس وسيع آن، اين اينترنت موضوعات امنيتي جديد بسياري را مطرح مي سازد. براي اشاره به مشکل امنيتي، چهارچوبي را براي مدل سازي و ارزيابي امنيتي IoT ارائه مي دهيم. اين چهارچوب در ايجاد مدل هاي امنيتي گرافيکي براي IoT کمک مي کند. به طور کلي، اين چهارچوب شامل پنج گام براي يافتن سناريوهاي حمله، تحليل امنيت IoT از طريق معيارهاي امنيتي به خوبي تعريف شده و ارزيابي تاثير استراتژي هاي دفاعي، مي باشد. مزاياي اين چهارچوب از طريق مطالعه دو شبکه IoT نمونه، مطرح مي شوند. با استفاده از نتايج تحليل، توانايي هاي چهارچوب پيشنهادي را در کاهش تاثيرات حملات احتمالي و ارزيابي امنيت شبکه هاي ابعاد وسيع، نشان خواهيم داد.
چکیده انگلیسی:Internet of Things (IoT) is enabling innovative applications in various domains. Due to its heterogeneous and wide scale structure, it introduces many new security issues. To address the security problem, we propose a framework for security modeling and assessment of the IoT. The framework helps to construct graphical security models for the IoT. Generally, the framework involves five steps to find attack scenarios, analyze the security of the IoT through well-defined security metrics, and assess the effectiveness of defense strategies. The benefits of the framework are presented via a study of two example IoT networks. Through the analysis results, we show the capabilities of the proposed framework on mitigating impacts of potential attacks and evaluating the security of large-scale networks.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید