عنوان مقاله ترجمه شده:چالش‌های آموزش مشترک در کلاس‌های فراگیر (کلاس‌هایی که دانش آموزان معمولی و دانش آموزان با نیازهای خاص به‌طور مشترک در آن مشغول به تحصیل هستند) مالزی: نگاهی کلی به مدیران، آموزگاران و اولیاء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Challenges of co-teaching in Malaysian inclusive classroom: administrators’, teachers’ and parents’ overview
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia - Social and Behavioral Sciences8
چکیده فارسی:اجرای تدریس مشترک در کلاس‌های فراگیر مالزی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. ازاین‌رو این تحقیق بر روی عوامل چالش‌های روابط مثبت میان مدیران مدرسه، معلمان و اولیاء تأکید می‌کند. این مطالعه همچنین ارتباط میان پذیرش، اعتماد و همکاری که در نظرسنجی‌ها عنوان‌شده است را پیش‌بینی می‌کند. این نظرسنجی 240 شرکت‌کننده را دربرمی گرفت. از اپلیکیش sem-pls 2.0 برای این کار استفاده شد و نشان داد که رابطه‌ای مثبت میان این سه متغیر وجود دارد. همچنین تعدادی فاکتور در رابطه با عامل چالش‌ها وجود دارد که وزارت آموزش‌وپرورش (mos) باید به‌عنوان بخش مدیریتی به آن‌ها بپردازد تا روند ارجاعی اجرای روش تدریس مشترک را در کلاس‌های فراگیر بهبود بخشد.
چکیده انگلیسی:The implementation of co-teaching in the inclusive classrooms in Malaysia is still in the earliest of stages. Hence this study highlighted the element of challenges in terms of positive relationship among school administrators, teachers and parents. This quantitative study also predicted the relationship by the spirit of acceptance, trust and cooperation stated in the questionnaires. It involved 240 respondents in Malaysia. The application of SEM-PLS 2.0 was used and the study showed that there is a positive relationship between the three variables. There are also few factors from the element of challenges that need to be addressed by the Ministry of Education (MOE) as an administrator to improve the referral process of implementing the co-teaching approach in an inclusive classroom.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید