عنوان مقاله ترجمه شده:چارچوب اعتبارسنجی برای اینترنت اشیاء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Authorization Framework for the Internet-of-Things
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20136
چکیده فارسی:این مقاله یک چارچوبی ارائه میدهد که اجازه کنترل دسترسی fine grain و انعطاف پذیر به دستگاه های متصل بهم با قدرت پردازش و حافظه بسیار محدود میدهد. مجموعه ای از نیازمندی های امنیتی و اجرایی برای این تنظیمات پیشنهاد شده و یک چارچوب اعتبارسنجی با توزیع هزینه های پردازشی بین دستگاه محدود و سرورهای less constrained بک اند در حالی که تبادل پیام با دستگاه های محدود حداقل بماند، از آن استنتاج میشود. برای اثبات این مفهوم ما نتایج پیاده سازی یک نمونه اولیه با اجرای بخشی از این چارچوب را ارائه میکنیم.
چکیده انگلیسی:This paper describes a framework that allows finegrained and flexible access control to connected devices with very limited processing power and memory. We propose a set of security and performance requirements for this setting and derive an authorization framework distributing processing costs between constrained devices and less constrained back-end servers while keeping message exchanges with the constrained devices at a minimum. As a proof of concept we present performance results from a prototype implementing the device part of the framework.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید