عنوان مقاله ترجمه شده:پیش بینی و برآورد بهره وری اکولوژیک ماشین های مجازی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Estimation and forecasting of ecological efficiency of virtual machines
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Future Generation Computer Systems15
چکیده فارسی:توسعه عظیم فروشگاه مجازی ابری به افزایش تعداد مراکز داده ها (DC) در سطح جهانی و در نهایت به افزایش جای پای گاز CO2 منجر شده است. محاسبه اثر ماشین های مجازی (VM) بر محیط زیست کاری چالش برانگیز، نه تنها باتوجه به مشکلات فنی بلکه باتوجه به نبود اطلاعات از ارائه دهندگان انرژی می باشد. بهره وری اکولوژیک از رابطه بین عملکرد سیستم با جای پای زیست محیطی آن بدست می آید. در این مقاله ما یک روش برای تخمین و پیش بینی بهره وری اکولوژیک VM ها در زیرساخت های ابری خصوصی ارائه داده ایم. ما بطور خاصی بر مدیریت اطلاعات منابع انرژی در یک ناحیه، مصرف انرژی و عملکرد منابع و درنهایت محاسبه اکولوژیک یک VM متمرکز شده ایم. برای این منظور، ما به طراحی و اجرای چارچوبی از طریق بهره وری اکولوژیک یک VM پرداخته ایم که می توان آن را ارزیابی کرد و می توان به پیش بینی بهره وری اکولوژیک یک VM گسترش یافته پرداخت. چارچوب ارائه شده از طریق چند سناریو ابر خصوصی با استقرار VM در فضای واقع شده در آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.
چکیده انگلیسی:The massive development of the cloud marketplace is leading to an increase in the number of the Data Centers (DCs) globally and eventually to an increase of the CO related footprint. The calculation of the impact of Virtual Machines (VMs) on the environment is a challenging task, not only due to the technical difficulties but also due to the lack of information from the energy providers. The ecological efficiency of a system captures the relationship between the performance of the system with its environmental footprint. In this paper we present a methodology for the estimation and prediction of the ecological efficiency of VMs in private cloud infrastructures. We specifically focus on the information management starting from the energy resources in a region, the energy consumption and the performance of the resources and finally the calculation of ecological efficiency of a VM. To this end, we have designed and implemented a framework through which the ecological efficiency of a running VM can be assessed and the ecological efficiency of a VM to be deployed can be forecasted. The presented framework is being evaluated through several private cloud scenarios with VM deployments in hosts located in Germany. 2
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید