عنوان مقاله ترجمه شده:پیاده‌سازیِ حسابداری تعهدی در بخش دولتی، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی: مسائل و چالش‌های اصلی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Implementing public sector accruals in OECD member states: Majorissues andchallenges
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016AccountingForum18
چکیده فارسی:این مقاله با استفاده از نظریه‌ی مبسوطِ نهادیِ جدید، در تلاش است تا نظرات حسابداران، متصدیان بودجه و سیاست‌گذارانی را که در پیاده‌سازی حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در کشورهای مختلف عضو OECD دخیل هستند، منعکس سازد. نظراتِ کنشگران سازمانی و چالش‌هایی را که آنها در فرایند پیاده‎سازی حسابداری تعهدی و بودجه‎بندی در محیط‎های خاص‎شان مواجه هستند، در نشریات پژوهشیِ مرتبط با حسابداری تعهدیِ بخش دولتی،دیده و شنیده نمی‌شوند. یافته‌های تجربیِ این پژوهش بیانگر این است که ابهامات سیاسی و فنی که در پیاده‎سازیِ حسابداری بخش دولتی در کشورهای مختلف وجود دارند، بسیار گسترده‎تر از چیزی هستند که در کارهای دانشگاهی ترسیم شده‎اند و در گزارش‎ها و پژوهش‎های طرفداران حسابداری تعهدی وجود دارند. وقتی که این چالش‌ها به سطح سازمان تسری پیدا کرد، سردرگمی و عدم‌قطعیتی را در میان متصدیان بودجه و خزانه ایجاد کرد؛ یعنی میان کسانی که به حسابداری تعهدی بخش دولتی در حوزه‎های خاص‎شان می‎پردازند و مشروعیت سطح سازمانی را تهدید می‎کنند. بنابراین ارتباط و تشریک‌مساعی بیشتر میان کنشگران در سطوح سازمانی، حوزه‌ی سازمانی و نهادی، جهت ایجاد مجموعه‎ی جدیدی از دانش و معلومات برای تسهیل حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در میان کشورها، مورد نیاز می‌باشند.
چکیده انگلیسی:Drawing on extended new institutional theory, this paper has striven to make heard the voices of accountants, budget officers, and policy makers involved in implementing public sector accruals in different OECD member states. Such voices of the organisational actors and the challenges that they are encountering in the process of implementing accrual accounting and budgeting in their specific settings are missing in the existing public sector accruals literature. The empirical findings of the study demonstrate that the political and technical ambiguities in implementing public sector accruals across countries are much broader than outlined in the academic work and presented in the reports and studies of the proponents. Such challenges, when cascaded down to the organisational level, have brought about vast uncertainty and confusion amongst most of the budget and treasury officers who deal with public sector accruals in their specific jurisdictions, threatening the legitimacy at the organisational level. More communication and collaboration amongst the actors at institutional, organisational-field and organisational levels are therefore needed to build a coherent body of knowledge in facilitating public sector accruals reforms across countries.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید