عنوان مقاله ترجمه شده:پروتکل شایعه پراکنی برای منابع پویا مدیریت در محیط های ابری بزرگ
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Gossip Protocol for Dynamic Resource Management in Large Cloud Environments
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012IEEE TRANSACTIONS ON NETWORK AND SERVICE MANAGEMENT13
چکیده فارسی:ما رسیدگی به مشکل مدیریت منابع پویا را به محیط ابری در مقیاس بزرگ ارجاع میدهیم.مشارکت ما شامل ترسیم یک معماری میانی توزیع شده و ارائه یکی از عناصر کلیدی آن است : پروتکل شایعاتی(1) که تخصیص عادلانه منابع بین سایت ها و برنامه هارا تضمین میکند ، (2) و به صورت پویا تخصیص را برای تحمیل تغییرات سازگار میکند و (3) تعداد ماشین آلات فیزیکی و یا سایت ها / برنامه ها را اندازه گیری میکند.ما مشکل تخصیص منابع را به صورت پویا با به حداکثر رساندن ابزار ابر تحت پردازنده و حافظه محدودیت ، رسمیت می بخشیم.ابتدا یک پروتکل ارائه میدهیم که بدون در نظر گرفتن محدودیت های حافظه یک راه حل بهینه را محاسبه میکند و صحت و همگرایی خواص را اثبات میکند.سپس ما آن پروتکل را به ارائه یک راه حل اکتشافی برای حل مشکل گسترش میدهیم ، که شامل به حداقل رساندن هزینه برای اتخاذ یک تخصیص است.پروتکل به طور مداوم و پویا در حال اجراست و به وروردی محلی و هماهنگسازی جهانی نیاز ندارد ، مانند کاری که دیگر پروتکل های شایعات انجام میدهند. ما پروتکل اکتشافی را از طریق شبیه سازی ارزیابی میکنیم وبهترین کارایی آن را همراستا با اهداف در نظر گرفته خود ، پیدا میکنیم
چکیده انگلیسی:We address the problem of dynamic resource management for a large-scale cloud environment. Our contribution includes outlining a distributed middleware architecture and presenting one of its key elements: a gossip protocol that (1) ensures fair resource allocation among sites/applications, (2) dynamically adapts the allocation to load changes and (3) scales both in the number of physical machines and sites/applications. We formalize the resource allocation problem as that of dynamically maximizing the cloud utility under CPU and memory constraints. We first present a protocol that computes an optimal solution without considering memory constraints and prove correctness and convergence properties. Then, we extend that protocol to provide an efficient heuristic solution for the complete problem, which includes minimizing the cost for adapting an allocation. The protocol continuously executes on dynamic, local input and does not require global synchronization, as other proposed gossip protocols do. We evaluate the heuristic protocol through simulation and find its performance to be well-aligned with our design goals.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید