عنوان مقاله ترجمه شده:پردازنده های شبکه: چالش ها و گرایش ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Network Processors: Challenges and Trends
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
9
چکیده فارسی:هدف این مقاله بررسی پردازنده های شبکه (NP ها) می باشد ، که نوع جدیدی از ریزپردازنده های خاص برای تجهیزات شبکه و به طور عمده سوویچ ها و روتر ها می باشند. ما بسیاری از جنبه های مربوط به پردازنده شبکه را شرح می دهیم. در ابتدا ، پردازنده های شبکه ، ویژگی ها و الزامات آن ها معرفی می شوند. پس از آن ، تعاریف و مفاهیم اولیه مربوط به پردازش شبکه ارائه می شوند. دوم ، مشخصات معماری و پیاده سازی NP ها شرح داده می شوند و NP های تجاری مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند. سوم ، توضیحاتی در مورد ابزارهای نرم افزار پردازنده های شبکه ، از جمله شبیه ساز های پردازنده شبکه ، معیار ها ، و سایر ابزار های مرتبط ارائه می شوند. سوم ، برخی از چالش ها و گرایش ها در عرصه ی پردازش شبکه مورد بررسی قرار می گیرند.
چکیده انگلیسی:The aim of this paper is to provide a survey of network processors (NPs), which are a new type of special microprocessors intended for networking equipment, mainly switches and routers. We will describe many aspects in the network processor area. First, we introduce network processors together with their functionalities and requirements. Subsequently, we describe the basic definitions and concepts involved in the network processing area. Second, we describe the architectural specification and implementation of NPs and present comparison between different commercial NPs. Third, we describe network processors software tools including network processor simulators, benchmarks, and other related tools. Fourth, we highlight several challenges and trends in network processing area.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید