عنوان مقاله ترجمه شده:پردازنده های سوخت – یکپارچه سازی سلول سوختی : مسائل سیستمی و چالش ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Fuel processor – fuel cell integration: Systemic issues and challenges
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Renewable and Sustainable Energy Reviews10
چکیده فارسی:پردازنده های سوخت (FPs) با پردازنده سلول های سوختی (FCS) تولید برق در محل یکپارچه شده اند. فن آوری فرآیند که در FP ها به کار گرفته شده است باید به درستی و بر اساس ویژگی های سوخت و تحمل ناخالصی و مشخصات عملیاتی انتخاب شوند. پارامترهای شیمیایی، حرارتی و فرایند مورد نظر برای اطمینان از ادغام FP-FC نیاز به توجه دقیق و به موقع دارند. شیمی و مهندسی واکنش کاتالیستی تولید H2 در FP ها و استفاده از آن در electrocatalysis چالش های عمده ای فراهم می کند. تنظیمات راکتور، میزان کوچک بودن شان و هیدرودینامیک داخلی آن ها و سایر عوامل طراحی برای یکپارچه سازی مناسب نیاز است که در نظر گرفته شود. این مقاله در حال حاضر دانش مهندسی در یکپارچه سازی FP ها را بیان می کند و همچنین چشم انداز آینده-FC برای دستیابی کارآمد به FP-FC برای استقرار در مقیاس بزرگ را بیان می کند.
چکیده انگلیسی:Fuel processors (FPs) are integrated with fuel cells (FCs) for onsite and onboard power generation. The process technologies employed in FPs have to be properly selected on the basis of fuel characteristics, impurity tolerances and operating specifications of FCs. Chemical, thermal and process parameters need to be given due consideration to ensure smooth FP–FC integration. The chemistry and catalytic reaction engineering of H generation in FPs and its utilization in FCs through electrocatalysis provide major challenges. The reactor configurations, extent of their miniaturization and their internal hydrodynamics and other design factors need to be considered for proper integration. This article highlights the current state of engineering knowledge in FP–FC integration and future prospects for achieving more efficient FP–FC systems for large scale onboard deployment. 2
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید