عنوان مقاله ترجمه شده:هرمنوتیک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Hermeneutics
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,7
چکیده فارسی:روش شناسی تفسیر به طور سنتی هرمنوتیک (علم تفسیر) خوانده میشود. این مقاله با توضیح مفهوم اساسی هرمنوتیک و متمایز کردن ان از استفاده های دیگر از کلمه شروع می شود. قسمت های بعدی، مفهوم روش شناسی و مفاهیم اصلی هرمنوتیک، فهم و تفسیر را توضیح می دهند. نگاهی اجمالی به تاریخ هرمنوتیک بر روی نقاط عطف مهم در توسعه تاریخی روش شناسی های تفسیر تمرکز می کند. بخش نتیجه گیری در پی نشان دادن مهمترین موضوع در مناقشات روش های قرون نوزدهم و بیستم بوده و راهبردهایی را برای حل و فصل این مجادلات پیشنهاد می کند.
چکیده انگلیسی:The methodology of interpretation has traditionally been called ‘hermeneutics.’ This article begins with elucidation of the central concept of hermeneutics and distinguishes it from other usages of the term. The subsequent sections clarify the relevant notion of methodology and the leading concepts of hermeneutics, understanding and interpretation. A glance at the history of hermeneutics focuses on turning points in the historical development of methodologies of interpretation. The concluding section seeks to bring out the main issues in the methods controversies of the nineteenth and twentieth centuries and to suggest strategies to resolve these controversies.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید