عنوان مقاله ترجمه شده:نگارش تحقیق حسابداری برای انتشار و اثرگذاری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:WRITING ACCOUNTING RESEARCH FOR PUBLICATION AND IMPACT
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
1998Journal of Accountin` Education14
چکیده فارسی:این مقاله راهکارهایی را برای نوشتن مقالات پژوهشی حسابداری پیشنهاد می‌کند که ممکن است برای محققین حسابداری که می‌خواهند شانس پذیرش کارهایشان در ژورنال‌های برتر افزایش یابد و در صورت اخذ پذیرش تأثیر بسزایی در زمینه‌ی کاری آن‌ها داشته باشد مفید باشد. توصیه اساساً در زمینه ی تحقیق تجربی در مورد قضاوت حسابرسی ارائه‌شده است اما برای سایر گونه‌های تحقیقات حسابداری نیز کاربرد دارد. راهکارهای زیادی به‌منظور ارائه ی نتایج تحقیقات حسابداری پیشنهادشده است و این‌ها به بخش‌ها و زیر بخش‌های مشخصی تقسیم‌شده‌اند که در مقالات پژوهشی حسابداری که به‌طور مناسب نوشته‌شده‌اند لحاظ شده اند (باید لحاظ شوند). درحالی‌که راهکارهای این‌چنینی نمی‌توانند موفقیت را تضمین کند (چه در نشر و چه در اثرگذاری) بااین‌حال می‌توانند یک چارچوب ارزشمند برای ارائه و ارزش‌گذاری تحقیقات حسابداری ارائه دهند.
چکیده انگلیسی:This paper suggests guidelines for writing accounting research papers that may be useful to accounting researchers who want to improve the chances that their work will be accepted by top journals and if accepted will have a signi_cant impact on their _eld[ The advice is illustrated mainly in the context of experimental research in audit judgment but it is also applicable to other types of accounting research[ Several guidelines for communicating the results of accounting research are o}ered and these are broken down by the typical sections and subsections that are "or should be# included in well!written accounting research papers[ While guidelines such as these cannot guarantee success "either in publication or impact# they nevertheless may provide a valuable framework for communicating and evaluating accounting research[
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید