عنوان مقاله ترجمه شده:نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The role of long non-coding RNAs in neurodevelopment, brain function and neurological disease
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Royal Society13
چکیده فارسی:چکیده: RNA های غیرکدکننده lncRNAs رونوشت هایی با پتانسیل پایین کدشوندگی به پروتئین هستند که بخش وسیعی از بازده رونویسی سلول را نشان میدهند. بسیاری از lncRNAs ویژگیهایی را در معرض نمایش قرار میدهند که که نشانگر عملکرد هایی مانند بیان محدود به بافت، محل یابی ساختارهای تحت سلولی واضح ، تنظیم بیان و حفاظت تکاملی هستند. برخی از lncRNAs ها نشان داده شده که با فعالیت های اصلاح کننده ی کروماتین و عوامل رونویسی ارتباط دارد که پیشنهاد میکند که یک حالت رایج عملکرد احتمالا کمپلکس پروتیئن هارا به جایگاه ژنی هدف هدایت میکند. اگرچه؛ عملکردهای اکثریت رونوشت های lncRNAs شناخته شده نیستند و اکنون موضوع پژوهش ها هستند. اینجا، ما عملکردهای lncRNAs در تکوین عصب و عملکرد مغز را با تاکید بر تنظیم اپی ژنتیک بیان ژن در نظر گرفتیم. ارتباط lncRNAs با تکوین نورون / اختلالات عصبی ، از بین رفتن نورون ها و سرطان مغز همچنین بحث شده است.
چکیده انگلیسی:Long non-coding RNAs (lncRNAs) are transcripts with low protein-coding potential that represent a large proportion of the transcriptional output of the cell. Many lncRNAs exhibit features indicative of functionality including tissue-restricted expression, localization to distinct subcellular structures, regulated expression and evolutionary conservation. Some lncRNAs have been shown to associate with chromatin-modifying activities and transcription factors, suggesting that a common mode of action may be to guide protein complexes to target genomic loci. However, the functions (if any) of the vast majority of lncRNA transcripts are currently unknown, and the subject of investigation. Here, we consider the putative role(s) of lncRNAs in neurodevelopment and brain function with an emphasis on the epigenetic regulation of gene expression. Associations of lncRNAs with neurodevelopmental/neuropsychiatric disorders, neurodegeneration and brain cancers are also discussed.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید