عنوان مقاله ترجمه شده:نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه: مروری بر مبحث دانشگاه - جامعه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The cultural role of universities in the community: revisiting the university ^ community debate
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2000Environment and Planning18
چکیده فارسی:در این مقاله به تعامل بین دانشگاه و جامعه پرداخته می‌شود. درحالی‌که تحقیق گذشته بر نقش‌های اقتصادی دانشگاه‌ها در جامعه متمرکز بود اما نقش فرهنگی آن‌ها موردتوجه کافی قرار نگرفته است. با توجه به کار میدانی انجام‌شده در بریستول، بریتانیا، من تعدادی از نقش‌های فرهنگی که دانشگاه‌ها در جامعه بر عهده‌دارند را برجسته کردم. به‌طور ویژه من توسعه تاریخی نقش فرهنگی دانشگاه را از طریق یک تغییر در نقشی با سطح فرهنگی عالی از دانشگاه نخبگان به یک نقش گسترده‌تر فرهنگی برای دانشگاه انبوه معاصر تعیین می‌نمایم. یک محیط جدید برای دانشگاه‌ها شامل کاهش نفوذ ساختار ملی، فعل‌وانفعال فرآیندهای محلی سازی و جهانی‌شدن، و ظهور ساختارهای حکومت منطقه‌ای جدید در بریتانیا است که رابطه فرهنگی بین دانشگاه و جامعه را مجدداً شکل می‌دهد و فرصت‌های جدیدی را برای ایجاد یک رابطه نزدیک‌تر و برابرتر بین آن‌ها فراهم می‌کند. این امر به نوبه خود می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای درک بیشتر فرهنگ عمومی مشترک ایجاد کند و به این ایده در حال تحول دانشگاه اشاره نماید. اگر چه، نگرانی‌هایی در رابطه با اینکه چگونه این مسائل توسط معرفی شیوه‌های جهانی شدن و گفتمان در دانشگاه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، مطرح می‌شود.
چکیده انگلیسی:In this paper the interaction between the university and the community is addressed. Whilst previous work has concentrated on the economic roles of universities in the community, insufficient attention has been paid to their cultural roles. Drawing upon fieldwork undertaken in Bristol, United Kingdom, I highlight a number of cultural roles which universities undertake in the community. In particular I outline the historical development of the cultural role of the university through a shift from the high-cultural role of the elite university to a broader cultural role for the contemporary mass university. A new environment for universities, including the declining influence of national structures, the interplay of processes of localisation and globalisation, and the emergence of new regional governance structures in Britain, is reshaping the cultural relationship between the university and the community and is opening up new possibilities for the creation of a closer, and more equal, relationship between them. This in turn could open up new possibilities for a greater sense of a shared public culture and address the evolving idea of the university. However, concerns are raised in relation to how these are affected by the introduction of globalisation practices and discourses into the university.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید