عنوان مقاله ترجمه شده:نقش خودکارآمدی و اضطراب ظاهری اجتماعی بر انگیزه های بازیکنان MMOFPS
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Role of self-efficacy and social appearance anxiety on gaming motivations of MMOFPS players
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Computers & Education9
چکیده فارسی:این مقاله به بررسی ویژگی های گیمرها و انگیزه بین اعضای بازی های تیراندازی اول شخص چندنفره آنلاین (MMOFPS) می پردازد. پاسخ 5380 گیمر از طریق مدیریت آنلاین تدابیر روی اطلاعات شخصی، انگیزه های بازی، اضطراب ظاهری اجتماعی و خودکارامدی حاصل شد. مدل معادلات ساختاری مطرح و در هر دو بازی اثبات شد، ارتباط بین خودکارامدی علمی و خودکارامدی عمومی را نشان داد و اجتماعی شدن، غوطه وری و دستیابی به انگیزه ها را پیش بینی کرد. علاوه بر این، اضطراب ظاهری اجتماعی به کمک غوطه وری روی دستیابی به انگیزه ها تاثیر داشت. انواع انگیزه ها به صورت مثبت مرتبط بودند. تحلیل های اضافی در زمان بازی با توجه به سن و تحصیلات تفاوت های قابل توجهی را نشان داد در حالی که اهمیت عملی این تحلیل ها نیازمند تحقیقات بیشتری است.
چکیده انگلیسی:This study investigated the gamer characteristics and motivations among the members of two massively multiplayer online first person shooting games (MMOFPS). Responses of 5380 gamers were obtained through online administration of several measures on personal information, gaming motivations, social appearance anxiety, and self-efficacy. A structural equation model was proposed and confirmed in both games, which revealed that academic self-efficacy and general self-efficacy were highly related both of which predicted socialization, immersion and achievement motivations. Furthermore, social appearance anxiety influenced achievement motivations through the help of immersion. All motivation types were positively related. Additional analyses revealed statistically significant differences in playing time with regard to age and education, whereas the practical significance of these analyses required further research.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید