عنوان مقاله ترجمه شده:نقش تکنولوژی های تشخیص فرکانس رادیویی (RFID) در منسوجات و زنجیره حمایتی لباس : مرور کلی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The role of radio frequency identifi cation (RFID) technologies in the textiles and fashion supply chain: an overview
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201412
چکیده فارسی:تکنولوژی تشخیص بارکد و فرکانس رادیویی (RFID) به طور گسترده در تشخیص اتوماتیک و ردیابی میان منسوجات و زنجیره حمایتی لباس کاربردی شده است. این فصل در ابتدا اختلافات بین این تکنولوژی ها را بررسی خواهد کرد و درمورد چگونگی اجرای بهتر تکنولوژی RFID از تکنولوژی بارکد در منظرهای مختلف بحث خواهد نمود. مبانی تکنولوژی RFID ، ساختار یک سیستم RFID و مروری بر کاربرد تکنولوژی RFID در منسوجات و زنجیره حمایتی لباس تشریح خواهد شد.
چکیده انگلیسی:Barcode and radio frequency identifi cation (RFID) technology have been widely applied in automatic identifi cation and tracking throughout the textiles and fashion supply chain. This chapter will fi rst compare the differences between these technologies and discuss how RFID technology can perform better than barcode technology in various aspects. The fundamentals of RFID technology, the architecture of an RFID system and an overview of the application of RFID technology in the textiles and fashion supply chain will be described.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید