عنوان مقاله ترجمه شده:مکانیسم های سلولی ومولکولی تمایز جنسی در سیستم عصبی پستانداران
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Cellular and molecular mechanisms of sexual differentiation in the mammalian nervous system
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Frontiers in Neuroendocrinology20
چکیده فارسی:دانشمندان علوم اعصاب به احتمال زیاد در سال های نزدیک به کشف تفاوت های جنسی جدید نائل می آیند که توسط موسسه بین الملی سلامت اولیه مشتمل بر هر دو جنس در مطالعات بالینی ایجاد شده است. این مقاله مروری دانش رایج مکانیسم سلولی و مولکولی با تاکید بر تفاوت های جنسی در سیستم عصبی پستانداران را بر پایه ی کارهای اولیه بر روی جوندگان خلاصه میکند. مکانیسم های سلولی شامل تولید نورون neurogenesis، مهاجرت ، تمایز شیمیایی و ریخت شناسی فنوتیپ سلول و مرگ سلولی را آزمایش میکند. در سطح مولکولی، ما نقش های در حال تغییر برای اپی ژنتیک ، مکمل کروموزوم جنسی، سیستم ایمنی و مسیرهای تازه شناحته شده ی علامت دهی را بحث میکنیم. ما یافته های اخیر بر عملکرد محیط، همچنین مطالعات گسترده ی ژنوم با برخی نتایج متعجب کننده را مرور میکنیم که گاهی مارا مجبور میکند تا مدل های مورد استفاده از تمایز جنسی را دوباره مورد بررسی قرار دهیم. ما با اشاره به جهت گیری آینده ، شامل آگاهی افزایش یافته از سهم مهم بافت های بیرون از سیستم عصبی به تمایز مغز ، خاتمه میدهیم.
چکیده انگلیسی:Neuroscientists are likely to discover new sex differences in the coming years, spurred by the National Institutes of Health initiative to include both sexes in preclinical studies. This review summarizes the current state of knowledge of the cellular and molecular mechanisms underlying sex differences in the mammalian nervous system, based primarily on work in rodents. Cellular mechanisms examined include neurogenesis, migration, the differentiation of neurochemical and morphological cell phenotype, and cell death. At the molecular level we discuss evolving roles for epigenetics, sex chromosome complement, the immune system, and newly identified cell signaling pathways. We review recent findings on the role of the environment, as well as genome-wide studies with some surprising results, causing us to re-think often-used models of sexual differentiation. We end by pointing to future directions, including an increased awareness of the important contributions of tissues outside of the nervous system to sexual differentiation of the brain.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید