عنوان مقاله ترجمه شده:مولفه‌های اصلی پایداری مدیریت پروژه: کنکاشی در دیدگاه مدیران پروژه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016International Journal of Project Management19
چکیده فارسی:مباحث مربوط به مدیریت پروژه و پایداری، در مطالعات بی‌شماری آورده شده‌اند، اما آنچه مورد نیاز می‌باشد؛ مطالعه متمرکز بر روی موضوعات مشترک این مباحث است. این پژوهش، از طریق دیدگاه خط پایین سه‌گانه : اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، پایداری را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف این تحقیق، شناسایی جنبه‌های کلیدی پایداری در مدیریت پروژه و درک اهمیت آن از نگاه مدیران پروژه است. مرور ادبیات سیستمی، که تلفیقی از کتاب‌سنجی و تحلیل محتوا است، جهت درک مباحث کلیدی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، نظرسنجی از مدیران پروژه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی انجام، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشانگر اهمیت چهار عاملِ مدل نوآوری پایدار در کسب و کار، مدیریت ذینفعان، مزایای رقابتی و اقتصادی و سیاست‌های زیست محیطی و صرفه‌جویی در منابع است.
چکیده انگلیسی:Topics of project management and sustainability have been addressed by countless studies, but research focusing on the intersection of these topics are needed. This research looks at sustainability through the triple-bottom line perspective: economic, social, and environmental. It aims to identify key aspects of sustainability in project management context and to understand its importance based on project managers' lens. A systematic literature review merging bibliometric and content analysis was applied toward an understanding of the key topics. Further, a survey of project managers was performed and analyzed through exploratory factor analysis. The results show that four factors stood out: Sustainable Innovation Business Model, Stakeholders Management, Economic and Competitive Advantage, and Environmental Policies and Resources Saving.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید