عنوان مقاله ترجمه شده:موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت های هوش تجاری ((BI و محیط تصمیم گیری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Information & Management11
چکیده فارسی:این مقاله نقش محیط تصمیم گیری در میزان تاثیر قابلیت های هوش کسب و کار برای رسیدن به موفقیت را مورد مطالعه قرار داده است. ما محیط تصمیم گیری را به لحاظ تصمیمات اخذ شده و نیازهای پردازش اطلاعات سازمان مورد بررسی قرار داده-ایم. یافته های ما نشان می هد که با صرف نظر از محیط تصمیم گیری، قابلیت های فنی مانند کیفیت داده ، دسترسی کاربر و ادغام BI با سیستم های دیگر برای دسترسی به موفقیت هوش کسب و کار ضروری است. درهرصورت محیط تصمیم گیری بر رابطه ی میان هوش تجاری و قابلیت های آن، مانند میزان انعطاف و ریسک در تصمیم گیری تاثیرگذار است.
چکیده انگلیسی:This study examines the role of the decision environment in how well business intelligence (BI) capabilities are leveraged to achieve BI success. We examine the decision environment in terms of the types of decisions made and the information processing needs of the organization. Our findings suggest that technological capabilities such as data quality, user access and the integration of BI with other systems are necessary for BI success, regardless of the decision environment. However, the decision environment does influence the relationship between BI success and capabilities, such as the extent to which BI supports flexibility and risk in decision making.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید