عنوان مقاله ترجمه شده:ملاحظات طراحی سیستم عامل های پردازنده شبکه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Design Considerations for Network Processor Operating Systems
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
200510
چکیده فارسی:پردازنده های شبکه (NP) یک زیرساخت پردازش بسته قابل برنامه ریزی و انعطاف پذیری برای سیستم های شبکه وعده داده اند. برای بهره برداری کامل از قابلیت های پردازنده های شبکه، توانایی انطباق پویا با الگوهای ترافیک در حال تغییر و پشتیبانی بلادرنگ در قالب یک سیستم عامل پردازنده شبکه ضروری است. تفاوت های بین سیستم عامل های موجود و چالش های اصلی در ماهیت چندپردازنده ای NPها، محدودیت منابع on-chip آنها و الزامات پردازش بلادرنگ نهفته است. در این مقاله، مسائل اصلی که باید در طراحی یک سیستم عامل پردازنده شبکه درنظر گرفته شوند، بررسی میگردند. به طور خاص، تاثیر عملکردی (1) تجزیه و تحلیل برنامه برای پارتیشن بندی (2) خصوصیات ترافیکی شبکه، (3) نگاشت حجم کار و (4) سازگاری زمان اجرا کاوش میشوند. نتایج کمی و کیفی در زمینه تجزیه و تحلیل یک نرم افزار و نگاشت یک چارچوب خاص ارائه و مورد بحث قرار گرفته، اما به طور کلی مشاهدات و نتیجه ها در هر محیط برای پردازنده های شبکه قابل اجرا می باشند.
چکیده انگلیسی:Network processors (NPs) promise a flexible, programmable packet processing infrastructure for network systems. To make full use of the capabilities of network processors, it is imperative to provide the ability to dynamically adapt to changing traffic patterns and to provide run-time support in the form of a network processor operating system. The differences to existing operating systems and the main challenges lie in the multiprocessor nature of NPs, their on-chip resources constraints, and the real-time processing requirements. In this paper, we explore the key design tradeoffs that need to be considered when designing a network processor operating system. In particular, we explore the performance impact of (1) application analysis for partitioning, (2) network traffic characterization, (3) workload mapping, and (4) run-time adaptation. We present and discuss qualitative and quantitative results in the context of a particular application analysis and mapping framework, but the observations and conclusions are generally applicable to any run-time environment for network processors.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید