عنوان مقاله ترجمه شده:مقدار مناسب در برابر محافظه کاری؟ جنبه های تاریخچه حسابداری، بازرسی و رسیدگی و سرمایه گذاری از بین النهرین باستان تا چین مدرن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Fair value vs conservatism? Aspects of the history of accounting, auditing, business and finance from ancient Mesopotamia to modern China
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015The British Accounting Review18
چکیده فارسی:برای کمک به درک تئوری حسابداری سرمایه گذاری (FAT) و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری و تجارت، من به دو تاریخچه جریان اصلی توسعه و پیشنهاد متغیر سوم آن توجه کرده ام. نسخه ستر استاندارد افزایش یافته ی FAT بصورت نسبی از یک چارچوب مفهومی به هم پیوسته اساسی نتیجه می شود. تمرکز بر روی درآمدهای به هم پیوسته با اندازه گیری تغییر در دارایی ها و بدهی ها با در نظر گرفتن مقادیر مطمئن اندازه گیری شده انجام می پذیرد. در هر حال آزمودن استانداردهای FASB/IASB متنوع اخیر و پیش نویس های ظاهر شده که آن ها را در عوض موارد تحمیل کننده غیر قابل خالی شدن و تاکید کردن بر تاریخچه متنوع عملکردهای جاسازی شده حال حاضر که جهت دهنده به تفکر می باشند و موارد مورد علاقه در اینکه حسابداری خوب چه چیزی هست خلاصه می شود. با مغایرت تمرکز بعضی نسخه های آکادمیک اخیر تاریخچه، هزینه های تاریخی بر پایه جنبه های حسابداری بصورت نسبی برای فراهم آوردن یک مهار که پس از تحلیل محدودیت های این نوع دوم تاریخچه، من بر روی این موضوع بحث می کنم تجربیات نسبی شرایط محتملی که مسیری به سوی رشد و تغییرات در تجربیات حسابداری و بدهی ها و مباحثه ها می باشند و ارتباطات قدرت دانش که آن ها در مراحل مختلف با تاریخچه بیش از هزار ساله ساخته شده اند پیشنهاد می دهد که قدرت آن ها همواره بیش از قدرت نسبتا افسانه ای موسسات می باشد. دو افسانه مرتبط دوگانه از هر دوی حسابداری و دارایی ساختاری را ارائه داده است که ضرورت رفاه را برای قادر ساختن فعال کننده های مختلف در دنیای مدرن و رو به رشد، اقتصاد برای پذیرفتن ریسک عملیات های برعهده گرفتن و سرمایه گذاری در یک مسافت دور و در طول زمان ارائه داده است. این مرکز فرمان با قابلیت انجام عملیات های حسابداری بصورت فزاینده از طریق موسساتی که با جوامع مدرن در حال پیدایش و رشد در شرق مانند جوامع پیشرفته و مدرن شده ی غرب مشارکت دارند. تحقیق بر روی میزان FAT نسبی بوده و منعکس کننده بعضی حقایق اقتصادی مد نظر و نیز میزان اسطوره ای بودن و عملی بودن، ساخته شده توسط اجتماع و اینکه مجددا می تواند افزایش پیدا نموده و چه میزان قابلیت برهم کنش فی مابینی دارا می باشند، سوالات اصلی برای حسابداری، بدهی ها و سرمایه گذاری و نیز سیاست گذاری و انجام تحقیقات می باشد. این موضوع نیازمند فهم تاریخی بین المللی مقایسه ای و دقیق هرچه بیشتر از چگونگی عملکرد جداگانه حسابداری و سرمایه گذاری در خلال تجارت و دیگر سازمان دهی ها و نیز شکل گیری بازارها در کشورهای مختلف و فرهنگ ها می باشد.
چکیده انگلیسی:To help understand modern financial accounting theory (FAT) and its role in the development of finance and business, I consider two current mainstream histories of its development and offer a third alternative. The standard setters’ version is that increasingly FAT is rationally derived from a basically coherent conceptual framework, currently focussed on ‘comprehensive income’ as measured by ‘changes in assets and liabilities’,in turn preferably measured at fair values. However, examination here of several recent FASB/ IASB standards and exposure drafts shows that instead they unavoidably bear the marks of the history of a variety of now embedded practices that have shaped thinking about, and vested interests in, what is ‘good accounting’. By contrast, some recent academic versions of history focus on how ‘conservative’, historical-cost based accounting principles have rationally evolved to provide an anchor on which to base appraisal of firms’ and managers’ performance, prospects and risks, and supply the kind of information that investors and other parties in the capital markets need to help overcome the information asymmetry between them and corporate managers. After analysing the limitations of this second type of history, I argue that even a brief genealogical examination of the conditions of possibility that have led to the growth and changes in accounting and auditing practices and discourses, and in the power-knowledge relations that they have engendered at different stages over the millennia of recorded history, suggests that their power has always been more that of ‘institutional rationalised myth’. The twin rational myths of the objectivity of accounting and of auditing together provide the structure that offers the comfort necessary to enable the various agents in the modern, increasingly global, economy to undertake and finance the risks of acting ‘at a distance’ and across time. This modern, grammatocentric accountability increasingly extends throughout the institutions that coordinate modern societies, in the rising East as well as in the established West. Exploring how much of FAT is rational and reflects some objective ‘economic reality’ and how much is myth and is subjectively, socially constructed; and, again, how much might be improved and how much is intractable, are the major questions now for accounting, auditing and finance policymaking and research. This requires further detailed comparative international historical understanding of how accounting and auditing have variously operated, within businesses and other organisations and in shaping markets, across different countries and cultures.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید