عنوان مقاله ترجمه شده:مقایسه پلت فرم های Google Cloud و مایکروسافت آژور برای استفاده در آزمایشگاه های دوره کارشناسی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Comparing Google Cloud and Microsoft Azure Platforms for Undergraduate Laboratory Use
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2017Springer International Publishing8
چکیده فارسی:شناخت مزیت های خدمات ابری عمومی برای دانشجویان دوره کارشناسی که در حوزه IT فعالیت می کنند، حائز اهمیت می باشد. بایستی مطالعه تکنولوژی ابری نه تنها شامل جنبه های تئوریک بلکه موجب دسترسی و ایجاد تجربه همراه با واسط مدیریتی شود. دو بازیگر مهم در این بازار دسترسی به خدمات به عنوان یک آزمون رایگان که موجب آزمایش و استفاده از پلتفرم ابری سبک می شود را ارائه می کنند: مایکروسافت آژور و Google Cloud. این مقاله به مقایسه این خدمات رایگان و کاربرد آنها در یک آزمایشگاه دوره کارشناسی در تخصصی کردن علم کامپیوتر می پردازد و یک ساختار آزمایشگاهی را که باید در برگیرنده این هدف بررسی باشد، ارائه می کند.
چکیده انگلیسی:Knowing the advantages of public cloud services is important for undergraduate students that will work in the IT domain. The study of cloud technology should cover not only the theoretical aspects but should also give hands on access and experience with the management interface. Two important players on this market offer access to services as a free trial that allows testing and light cloud platform usage: Microsoft Azure and Google Cloud. This paper compares these free services and their usability in an undergraduate laboratory at the Computer Science specialization and proposes a laboratory structure that should cover this process of investigation.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید