عنوان مقاله ترجمه شده:مقایسه و عملکرد معماری های مختلف ارسال نوری داده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Comparison and Performance of Different Optical Switching Architectures
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2011Network and System Sciences20, 9
چکیده فارسی:ارسال نوری داده (OPS) و شبکه های انتقال مبتنی بر فرآیند تخصیص یک طول‌موج به چند کاربر (WDM) به طور فزاینده-ای در زیرساخت های اینترنت در دهه گذشته استفاده شده است تا بتواند از عهده افزایش تقاضاهای با پهنای باند بزرگ برآید. فناوری های متعدد مختلفی برای ارسال نوری داده نظیر ارسال فضایی، انتخاب و انتشار، ارسال بافر ورودی و ارسال بافر خروجی مطرح شده است. این معماری ها بر اساس تفاوت پارامترهایی نظیر روش بافرینگ (میانگیری) نوری، روش قرار دادن بافر نوری، روش جلوگیری از مسدود شدن خارجی ناشی از فناوری های ارسال داده و اجزای مورد استفاده برای پیاده سازی WDM، با هم تفاوت دارند. این مقاله بسیاری از معماری های ارسال نوری بسته را بررسی می کند. یک شبیه سازی مبتنی بر معماری بافر ورودی و خروجی ارائه شده است. با استفاده برنامه شبیه سازی، عملکرد دو معماری انتخاب شده تجزیه و تحلیل و با سناریوهای مختلف مقایسه شد. ما اثبات دریافتیم که معماری خروجی بافری (بافر شده) عملکرد بهتری از معماری ورودی بافری دارد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که معماری انتخاب و انتشار از نظر اینکه تعداد اجزای کمتری نسبت به فناوری های دیگر دارد، جالبتر می باشد.
چکیده انگلیسی:Optical Packet Switching (OPS) and transmission networks based on Wavelength Division Multiplexing (WDM) have been increasingly deployed in the Internet infrastructure over the last decade in order to meet the huge increasing demand for bandwidth. Several different technologies have been developed for optical packet switching such as space switches, broadcast-and-select, input buffered switches and output buffered switches. These architectures vary based on several parameters such as the way of optical buffering, the placement of optical buffers, the way of solving the external blocking inherited from switching technologies in general and the components used to implement the WDM. This study surveys most of the exiting optical packet switching architectures. A simulation-based comparison of input buffered and output buffered architectures is presented. The performance analysis of the selected two architectures is derived using simulationprogram and compared at different scenarios. We found that the output buffered architectures give better performance than input buffered architectures. The simulation results show that the-broadcast-and-select architecture is attractive in terms that it has lees number of components compared to other switches.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید