عنوان مقاله ترجمه شده:مقایسه برنامه آموزشی اوایل دوران کودکی در کشورهای ترکیه و انگلستان
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Comparison of the National Early Childhood Curricula in Turkey and England
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201410
چکیده فارسی:هدف از این مطالعه مقایسه و تقابل برنامه آموزشی و شیوه های آموزشی پیش دبستانی در کشورهای ترکیه و انگلستان است، که به بررسی جنبه های فرهنگی و بنیاد آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی در هر دو کشور می پردازد و برنامه آموزشی دوران اولیه کودکی را در ترکیه و انگلستان امروزی مورد بحث قرار می دهد. ترکیه و انگلستان دارای سیستم آموزش و پرورش متضادی هستند. آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی در کشور انگلستان کودک محور است، در حالیکه این سیستم در کشور ترکیه بصورت موضوع محور و معلم محور می باشد. آموزش و پرورش در کشور انگلستان بر روی منافع فردی کودکان، بازی رایگان، تجربه اصلی، و یادگیری یکپارچه تاکید دارد. این سیستم در کشور ترکیه بر روی تساوی گرایی و معلم محوری به جای تسهیلات تاکید دارد.
چکیده انگلیسی:The purpose of this study is to compare and contrast preschool education curricula and practices in Turkey and England, examine the cultural aspects and philosophical underpinnings of early childhood education in both countries, and investigate and discuss early childhood curricula in England and Turkey today. Turkey and England have contrasting educational systems. The early childhood education in England has been child-centered, whereas the Turkish early childhood education system is subject-centered and teacher directed. Earl y childhood education in England emphasizes individual children’s interests, free play, firsthand experience, and integrated learning. Turkish childhood education emphasizes egalitarian, direct instructor rather than facilita tor.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید