عنوان مقاله ترجمه شده:مقایسه اقتصادی نمودارهای CUSUM و Shewhart
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An economic comparison of CUSUM and Shewhart charts
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008IIE Transactions14
چکیده فارسی:این تحقیق به مقایسه عملکرد اقتصادی طرح‌های CUSUM و Shewart برای نظارت بر روند میانگین می‌پردازد. ما مدل‌های ساده جدیدی برای طراحی اقتصادی طرح‌های Shewart و روش‌های دقیق‌تری برای ارزیابی عملکرد طرح‌های CUSUM فراهم کرده‌ایم. نتایج مقایسه تحلیلی نشان می‌دهد که مزیت اقتصادی استفاده از طرح CUSUM به نسبت نمودار ساده‌تر Shewart تنها زمانی که اندازه‌گیری واحد در هر نمونه در دسترس باشد قابل‌توجه است برای مثال زمانی که اندازه نمونه همیشه n =1 باشد یا زمانی که اندازه نمونه محدود به مقادیر کم باشد.
چکیده انگلیسی:This paper compares the economic performance of CUSUM and Shewhart schemes for monitoring the process mean. We develop new simple models for the economic design of Shewhart schemes and more accurate ways to evaluate the economic performance of CUSUM schemes. The results of the comparative analysis show that the economic advantage of using a CUSUM scheme rather than the simpler Shewhart chart is substantial only when a single measurement is available at each sampling instance, i.e., only when the sample size is always n = 1, or when the sample size is constrained to low values.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید