عنوان مقاله ترجمه شده:مشارکت کاربران و مديريت تداخل در شبکه هاي ناهمگن چندورودي-چندخروجي عظيم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:User Association and Interference Management in Massive MIMO HetNets
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS17
چکیده فارسی:دو ويژگي کليدي شبکه هاي سلولي 5G عبارتند از چگالي ايستگاه پايه (BS) بالاتر- بويژه براي BSهاي با توان پايين- و استفاده از سيستم هاي چندورودي-چندخروجي (MIMO) عظيم در اين BSها. اين مقاله، به بررسي اين امر مي پردازد که چگونه مي توان از MIMO عظيم، مشترکا براي بيشينه کردن بهره هاي رها از بار و کمينه کردن چالش-هاي ناشي از تداخل، که در نتيجه افزودن سلول هاي کوچک بوجود مي آيند، استفاده نمود. دو رويکرد مديريت تداخل را در نظر مي گيريم: انتقال مشترک (JT) با رمزنگاري اوليه محلي، که به کاربران به صورت همزمان توسط چندين BS بدون نياز به تبادل اطلاعات وضعيت کانال ميان BS هايي که با يکديگر همکاري مي کنند، خدمت رساني مي شود و خاموشي منابع که برخي از منابع کلان BS خاموش مي مانند تا تداخل موجود در ارتباط زمين سلول هاي کوچک را کاهش دهند. يکي از مزاياي کليدي ناشي از MIMOهاي عظيم عبارت است از سخت شدن کانال که امکان پيش بيني نرخ هاي لحظه اي را از پيش فراهم مي آورد. اين امر به ما امکان ايجاد يک چهارچوب يکپارچه، که در آن تخصيص منابع به صورت يک مسئله بيشينه سازي سودمندي شبکه (NUM) در مي آيد، و امکان نشان دادن بهره هاي بزرگ در نرخ هاي سلول-لبه را بر اساس پاسخ NUM مي دهد. ما يک الگوريتم موثر مبتني بر زيرگراديان هاي دوگان را ارائه مي دهيم که به سمت پاسخ NUM همگرا مي گردد. يک روند برنامه ريزي نيز، به منظور نزديک شدن به پاسخ NUM ارائه مي گردد. شبيه سازي ها، يک افزايش نرخ 2x را براي کاربران صدک دهم، در مقايسه با يک مشارکت بهينه بدون مديريت تداخل، نشان مي دهند.
چکیده انگلیسی:Two key traits of 5G cellular networks are much higher base station (BS) densities—especially in the case of lowpower BSs—and the use of massive MIMO at these BSs. This paper explores how massive MIMO can be used to jointly maximize the offloading gains and minimize the interference challenges arising fromadding small cells. We consider two interference management approaches: joint transmission (JT) with local precoding, where users are served simultaneously by multiple BSs without requiring channel state information exchanges among cooperating BSs, and resource blanking, where some macro BS resources are left blank to reduce the interference in the small cell downlink. A key advantage offered by massive MIMO is channel hardening, which enables to predict instantaneous rates apriori. This allows us to develop a unified framework, where resource allocation is cast as a network utility maximization (NUM) problem, and to demonstrate large gains in cell-edge rates based on the NUM solution. We propose an efficient dual subgradient based algorithm, which converges towards the NUM solution. A scheduling scheme is also proposed to approach the NUM solution. Simulations illustrate more than 2x rate gain for 10th percentile users vs. an optimal association without interference management
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید