عنوان مقاله ترجمه شده:مسئله مکان یابی تاسیسات اختصاصی نرم به همراه عدم قطعیت
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Approximating soft-capacitated facility location problem with uncertainty
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012Springer Science+Business Media New York9
چکیده فارسی:در این مقاله راهکارهای قدرتمند و اتفاقی برای مطالعه مسئله مکان یابی امکانات اختصاصی نرم به همراه عدم قطعیت را عنوان خواهیم کرد. ابتدا یک مدل اتفاقی تسهیلات نرم موسوم به مسئله مکان یابی تاسیسات اختصاصی نرم دو مرحله ای را عنوان کرده و با استفاده از یک الگوریتم تخمین و کاهش آن به نسخه هزینه خطی، مسئله مکان یابی تاسیسات و مسئله مکان یابی تاسیسات پویا آن را حل خواهیم کرد. سپس یک مدل جدید و قدرتمند مکان یابی تاسیسات اختصاصی نرم را عنوان کرده و برای حل آن الگوریتم پیشنهادی بیرکا و همکاران برای RFTFL ( الگوریتم LP-ROUNDING برای مسائل مکانیابی تاسیسات) را بهبود بخشیده و سپس مانند مسئله اتفاقی با آن رفتار خواهیم کرد. نتیجه این بهبود فاکتور تقریب α+4 برای مسئله مکان یابی تسهیلات مقاوم در برابر خطا بوده که تاکنون بهترین نتیجه می باشد.
چکیده انگلیسی:In this paper we devise the stochastic and robust approaches to study the soft-capacitated facility location problem with uncertainty. We first present a new stochastic soft-capacitated model called The 2-Stage Soft Capacitated Facility Location Problem and solve it via an approximation algorithm by reducing it to linear-cost version of 2-stage facility location problem and dynamic facility location problem. We then present a novel robust model of soft-capacitated facility location, The Robust Soft Capacitated Facility Location Problem. To solve it, we improve the approximation algorithm proposed by Byrka et al. (LP-rounding algorithms for facility-location problems. CoRR, 2010a) for RFTFL and then treat it similarly as in the stochastic case. The improvement results in an approximation factor of α + 4 for the robust fault-tolerant facility location problem, which is best so far.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید