عنوان مقاله ترجمه شده:مرور نظام مند اجرای کنترل فرایند آماری در صنعت تولید مواد غذایی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A systematic review of statistical process control implementation in the food manufacturing industry
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Total Quality Management & Business Excellence15
چکیده فارسی:این مقاله یک بررسی سیستماتیک از ادبیات موضوع در اجرای آماری کنترل فرآیند (SPC) در صنایع غذایی است. با استفاده از جستجوهای سیستماتیک در سه دهه از نشریات، 41 مقاله مجلات برای بررسی انتخاب شدند. یافته های کلیدی از بررسی شامل انگیزه های: کاهش نواقص محصول و پیروی از(منافع) قانون و مقررات مواد غذایی؛ موانع: مقاومت بالا در برابر تغییر و عدم دانش آماری کافی؛ و (محدودیت) فقدان تفکر آماری و کمبود دستورالعمل های پیاده سازیSPC است. یافته های بیشتر غلبه انتشارات ایالات متحده آمریکا و انگلستان در این موضوع را مشخص می کند. جهت تحقیقات آینده در مورد مسائل اجرای SPC و همچنین یک مرجع آماده از ادبیات موضوع SPC در صنعت تولید مواد غذایی نیز بحث شده است.
چکیده انگلیسی:This paper is a systematic review of the literature on statistical process control (SPC) implementation in the food industry. Using systematic searches across three decades of publications, 41 journal articles were selected for the review. Key findings of the review include motivations: to reduce product defects and to follow the food law and regulations (benefits); barriers: high resistance to change and lack of sufficient statistical knowledge; and (limitations) an absence of statistical thinking and a dearth of SPC implementation guidelines. Further findings highlight the predominance of publications from the USA and the UK within this topic. Future research directions concerning SPC implementation issues as well as a ready reference of the SPC literature in the food manufacturing industry are also discussed.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید