عنوان مقاله ترجمه شده:مروری بر روش های پردازش تصویر مبتنی بر موجک برای فشرده سازی تصویر اثر انگشت در کاربردهای بیومتریک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Review of Wavelet-Based Image Processing Methods for Fingerprint Compression in Biometric Application
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014British Journal of Mathematics & Computer Science18
چکیده فارسی:یک الگوریتم فشرده سازی داده یک تکنیک پردازش سیگنال است که برای تبدیل داده از یک قالب بزرگ به یک قالب بهینه شده متراکم مورد استفاده قرار میگیرد. حجم عظیم تصاویر اثر انگشت که نیاز به انتقال روی شبکه ای از پایگاه داده های بیومتریک دارند، یک نمونه عالی از اهمیت فشرده سازی داده است. هدف اصلی از فشرده سازی تصویر به دست آوردن بهترین کیفیت ممکن در یک دستگاه ذخیره سازی و هزینه پهنای باند انتقال کاهش یافته است. در این مقاله، یک بررسی روی رویکردهای روش شناختی مختلف در فشرده سازی تصویر اثر انگشت بر اساس الگوریتم موجک انجام شده است. از بررسی روش های فشرده سازی تصویر مبتنی بر موجک موجود، مشکلاتی شناسایی شده اند که عبارتند از: محدودیت استاندارد WSQ در یک نسبت تراکم 15:1 که می تواند با الگوریتم بهتری بهبود یابد. پیچیدگی بالای فرایند رمز گذاری تصویر از تکنیک های موجود نیز یک مشکل است. اکثر روش های موجود نیاز به تولید کتاب کد یا جداول جستجو دارند که هزینه های محاسباتی اضافی برای پیاده سازی در برمیگیرند. علاوه بر این، تنزل قابل توجه در ویژگی های بیومتریک اثر انگشت در نسبت تراکم بالاتر از 15:1 نیز یک چالش بزرگ است. بنابراین، تحقیق درمورد یک روش فشرده سازی کارآمد که به طور قابل توجه بتواند اندازه تصویر اثر انگشت را کاهش دهد و خواص بیومتریک خود را حفظ کند (هسته، انتهای خط الراس و شاخه ها) توجیه میشود.
چکیده انگلیسی:A data compression algorithm is a signal processing technique used to convert data from a largeformat to one optimized for compactness. Huge volumes of fingerprint images that need to betransmitted over a network of biometric databases are an excellent example of why datacompression is important. The cardinal goal of image compression is to obtain the best possibleimage quality at a reduced storage and transmission bandwidth costs. In this paper, a review ofdifferent methodological approaches to fingerprint image compression based on the waveletalgorithm is conducted. From the survey of the existing wavelet-based image compressionmethods, the problems that have been identified include: the limitation of WSQ standard to acompression ratio of 15:1 which could be improved with better algorithm. High complexity ofimage encoding process of the existing techniques is also a problem. Most of the existing methods require the generation of codebooks or lookup tables which require additionalcomputational cost for implementation. Additionally, significant degradation in the biometricfeatures of fingerprint at compression ratio higher than 15:1 remains a major challenge.Therefore, the investigation of an efficient compression method that can significantly reducefingerprint image size while preserving its biometric properties (the core, ridge endings andbifurcations) is justified.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید