عنوان مقاله ترجمه شده:مروری بر تکنولوژی های NDT نوری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Review of Optical NDT Technologies
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2011sensors26
چکیده فارسی:آزمون غیر مخرب نوری (NDT) در طی سال های گذشته توجهات روزافزونی را، به دلیل ویژگی های تصویربرداری غیر مخرب با دقت و حساسیت بالا، به خود جلب کرده است. این مقاله، مروری بر اصلی ترین تکنولوژی های NDT نوری، از قبیل فیبرهای نوری، اسپکل الکترونیکی، ترموگرافی مادون قرمز، تکنولوژی اندوسکوپی و تراهرتز را فراهم می سازد. در این بین، فیبرهای نوری به خوبی یکپارچگی و درونه گیری را نمایان می سازد، اسپکل الکترونیکی بر روی تشخیص با دقت بالای تمام میدان تمرکز دارد، ترموگرافی مادون قرمز مزایای منحصربفردی در ارزیابی مواد مرکب دارد، تکنولوژی اندوسکوپی به صورت مستقیم تصاویری از سطح داخلی جسم فراهم می سازد، و تکنولوژی تراهرتز، به دلیل توانایی نفوذی عالی در بسیاری از مواد غیر فلزی، مسیر جدیدی برای NDT داخلی باز می کند. کاربردهای مهندسی معمول این تکنولوژی ها، به همراه مقدمه کوتاهی بر تاریخچه و بحث در مورد پیشرفت های اخیر، شرح داده می شود.
چکیده انگلیسی:Optical non-destructive testing (NDT) has gained more and more attention in recent years, mainly because of its non-destructive imaging characteristics with high precision and sensitivity. This paper provides a review of the main optical NDT technologies, including fibre optics, electronic speckle, infrared thermography, endoscopic and terahertz technology. Among them, fibre optics features easy integration and embedding, electronic speckle focuses on whole-field high precision detection, infrared thermography has unique advantages for tests of combined materials, endoscopic technology provides images of the internal surface of the object directly, and terahertz technology opens a new direction of internal NDT because of its excellent penetration capability to most of non-metallic materials. Typical engineering applications of these technologies are illustrated, with a brief introduction of the history and discussion of recent progress.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید