عنوان مقاله ترجمه شده:مروری بر ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ارائه ساختار هوش رقابتی: روش تئوریک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An Overview of Information Tools and Technologies for Competitive Intelligence Building: Theoretical Approach
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Issues in Informing Science and Information Technology15
چکیده فارسی:این مقاله به بررسی هوش رقابتی (CI) که به عنوان موضوعی مهم برای مجریان و محققین محسوب می شود، می پردازد. CI به عنوان زیر مجموعه هوش تجاری (BI) شناخته می شود به نحوی که موجب ایجاد تصویری متوازن و متعادل از محیط برای تصمیم گیران می گردد. این مفهوم در مورد جمع آوری و تحلیل اطلاعات پیرامون رفتار های عوامل مختلف بازار به منظور ارائه تصمیماتی مشخص بر اساس رویکرد بازار می باشد. اساسا این نوع اطلاعات دارای ماهیت نیمه ساختاری یا غیر ساختاری بر خلاف اطلاعات ساختار دهی شده مورد استفاده در BI می باشد. همچنین ابزار های اطلاعاتی استفاده شده جهت ساخت BI از کفایت چندانی برای CI برخوردار نیستند. ماهیت این مطالعه تحقیقاتی اکتشافی و توصیفی بوده و هدف آن مروری بر مسئله CI و بررسی ابزار ها و تکنولوژی های ارتباطی مختلف برای ساخت CI می باشد. ساختار این مقاله بدین صورت سازمان دهی شده است. در ابتدا، ایده CI بیان شده و مهم ترین تفاوت های بین BI و CI مورد اشاره قرار خواهند گرفت. سپس، مهم ترین ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی جهت ساخت CI ارائه خواهند شد. در نهایت، برخی از توصیه ها و مراجع به منظور ساخت CI در سازمان ها ارائه می شوند. همچنین برخی از محدودیت های این تحقیق نیز نشان داده می شوند. همچنین تحقیقات بیشتر در مورد CI نیز پیشنهاد خواهند شد. این مقاله اطلاعات ارزشمندی را در مورد استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های ارتباطی مختلف جهت ساخت CI ارائه می کند. نتایج این تحقیق می تواند برای متخصصین ICT و همچنین برای سازمان هایی که در پی ساخت CI می باشند، مفید واقع شود.
چکیده انگلیسی:The paper refers to the Competitive Intelligence (CI) that is an important area of study for both practitioners and researches. CI is a subset of Business Intelligence (BI), providing balanced picture of the environment to the decision makers. It concerns the collecting and analyzing of the information about the behaviors of the various markets’ actors in order to make certain decisions based on market trends. This type of information is mainly semi-structured or unstructured nature- in contrast to the well-structured information used in BI. It turns out that many previous information tools used to build BI are insufficient and adequate for CI. The research study is mainly exploratory and descriptive in nature, with the objective of providing an overview of the issue of CI and investigating the various information tools and technologies for CI building. The structure of this paper is organized as follows. Firstly, the idea of CI is explained and the most important differences between BI and CI are highlighted. Next, the most significant information tools and technologies for building CI are preceded. Finally, some guidelines and recommendations are provided in order to build CI in organizations. Some limitations of this researchare indicated as well. What is more, further studies on CI are outlined. The paper provides some valuable information on using different information tools and technologies for CI building. The results of this study may be useful for ICT specialists, as well as for the organizations that plan to build CI.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید