عنوان مقاله ترجمه شده:مراحل جهانی سازی اقتصادی در گردشگری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:STAGES IN THE ECONOMIC GLOBALIZATION OF TOURISM
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2007Annals of Tourism Research21
چکیده فارسی:جهانی سازی در گردشگری بسیار گسترده تر از جریان های درفرا مرز, مشتریان و قدرت خرید است. این مقاله چهار مرحله و شکلهای مختلف صنعت گردشگری را از هم تفکیک میکند و نشان می‌دهد که آن مانند بسیاری سیستم های کسب و کار دیگر تحت یک فرآیند قطعی جهانی شدن در حال انجام است. برون سپاری، سرمایه گذاری ها و ساختار های مالکیت فراملی، همکاری بازاریابی مرزی، خرید و فروش دانش فنی، و جابه‌جایی آزادانه که توسعه یافته اند فقط در تولید تعریف نشده است بلکه به طور گسترده با مدرنیته کردن گردشگری نیز در ارتباط است. این و قوانین واسطه همگرا هستند و صحنه جهان است. سیاست های جدید که فعالانه پتانسیل های جهانی سازی خوانده میشوند را شامل میشود.
چکیده انگلیسی:There is more to the globalization of tourism than cross-border flows of customers and purchasing power. This paper distinguishes four stages and different manifestations of the globalization of the tourism industry, and shows that it, like many other business systems, is undergoing an irrevocable globalizing process. Outsourcing, transnational ownership structures and investments, cross-border marketing collaborations, the purchase and sale of knowhow, and the free movement of labor are developments not confined to manufacturing alone, but are also highly relevant for the modernization of tourism. It and media logics are converging, and the scene is global. New policies that proactively include the potentials of its globalization are called for
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید