عنوان مقاله ترجمه شده:مدیریت اطلاعات در شبکه های نوآوری – مطالعه ی تجربی در مورد "چه کسی ، چگونه و چه چیزی" در خلاقیت شبکه ای شده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Information management for innovation networks—an empirical study on the“who, whatandhow”innetworkedinnovation
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016International Journal of Information Management12
چکیده فارسی:شبکه ی خلاقیت به منظور پیشرفت سرویس ها و تولیدات جدید ضروری هستند. به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ، شرکت در شبکه های نوآوری منجر به پیشرفت قابلیت های نوآوری و دست یابی به بازار های جدید می شود. به منظور ایجاد شبکه های نوآوری موثر ، شرکت ها بایستی با شبکه سازگار شوند. بدین منظور آن ها بایستی 3 مشکل اصلی را حل کنند : ساختن فضای همکاری ، درگیر کردن اعضا "مشارکت ارزشمند" و فرآیند های خلاقانه را مختصات بندی کنند. ما سه شبکه ی خلاقانه را در مدت سه سال بررسی کردیم و میزان استفاده ی موفق آن ها را از سیستم های اطلاعاتی را به منظور حل این 3 مشکل بررسی کردیم. بر مبنای تجارب آن ها دسته بندی های SI و شاخص هایی را شناسایی کردیم که به مدیریت اطلاعات در شبکه ی خلاقیت کمک می کنند. ما هم چنین وظایف مرتبط را ، به منظور مدیریت جنبه های "چه کسی ،چه چیزی و چگونه" در شبکه ی خلاقیت توضیح می دهیم.
چکیده انگلیسی:Innovation networks are vital in advancing new product and service development. Particularly for small and medium-sized enterprises, partnering within innovation networks allows to enlarge innovation capabilitiesand to reach new markets. In order to create effective innovation networks, however, firms are required to adapt to the network. To do so, they must overcome three principal challenges: they need to build partnerships, integrate the partners’ value contributions, and coordinate innovation processes. We followed three innovation networks over a three-year period and examined how they successfully used information systems (IS) to respond to these challenges. On the basis of their experiences we identify IS categories and measures that support setting up an information management for networked innovation. We explicaterelevanttasksformanagingtheaspectsof“who,whatandhow”innetworkedinnovation.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید