عنوان مقاله ترجمه شده:مدل پیش بینی کنترل شار درایو های متور القایی با بهینه سازی لحظه سوئیچ
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Model-Predictive Flux Control of Induction Motor Drives With Switching Instant Optimization
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION10
چکیده فارسی:مدل های مرسوم پیش بینی کنترل گشتاور (MPTC) برای فاکتور وزن شار استاتور نیازمند تنظیم کار خسته کننده و زمان بر می باشند و تقریبا امواج گشتاوری بلندی را ارائه میدهد. برای حل این مشکلات این مقاله یک مدل پیشبینی کنترل شارMPFC) ( برای اداره و کنترل موتور القایی دو سویه اینورتر تغذیه پیشنهاد می کند. در MPFC) ( پیشنهادی منابع اندازه شار استاتور و گشتاور در مدل های مرسوم پیش بینی کنترل گشتاور به یک منبع معادل از بردار شار استاتور تبدیل شده اند. به عنوان تنها ردیابی خطا در بردار شار استاتور نیاز هست که در تابع هزینه استفاده از فاکتور وزن حذف شود . بردار و جهت ولتاژ بهینه بر اساس اصل به حداقل رساندن خطای شار استاتور انتخاب می شود و به سرعت بر روی بهینه سازی شده تعویض میشود به جای اینکه در شروع هر دوره کنترل انجام شود. (MPFC) پیشنهادی درصورت وجود یا عدم وجود تعویض سریع بهینه سازی شده در یک پردازنده سیگنال دیجیتال بی سیم 32بیتی اجرا می شوند و هر دوی آنها در جزئیاتی از جمله ریپل گشتاور ، هارمونیک های جریان و میانگین فرکانس سویچینگ با یکدیگر مقایسه میشوند. هر دو شبیه سازی دیجیتال و تست های تجربی بر روی موتور القایی دو سویه اینورتر تغذیه انجام شده اند و نتایج به دست آمده اعتبار موثر بودن روش پیشنهادی را تائیید می کند.
چکیده انگلیسی:Conventional model-predictive torque control (MPTC) requires tedious and time-consuming tuning work for stator flux weighting factor, and presents relatively high torque ripples. To solve these problems, this paper proposes a modelpredictive flux control (MPFC) for two-level inverter-fed induction motor (IM) drives. The references of stator flux magnitude and torque in conventional MPTC are converted into an equivalent reference of stator flux vector in the proposed MPFC. As only the tracking error of stator flux vector is required in the cost function, the use of weighting factor is eliminated. The optimal voltage vector is selected based on the principle of stator flux error minimization and its switching instant is optimized rather than being in the beginning of each control period. The proposed MPFC with and without switching instant optimization are both implemented in a 32-bit floating digital signal processor, and they are compared in detail in terms of torque ripple, current harmonics, and average switching frequency. Both digital simulations and experimental tests were carried out on a two-level inverter-fed IMdrive, and the obtained results validate the effectiveness of the proposed method.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید