عنوان مقاله ترجمه شده:مدل سازی و شبیه سازی مبدل الکترونیک قدرت DC-DC باک ـ سیستم موتور DC
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Modeling and Simulation for a DC/DC Buck Power Electronic Converter–DC Motor System
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015International Conference on Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering6
چکیده فارسی:منظور کنترل جهت های مثبت و منفی در شفت موتور DC متصل به مبدل الکترونیک قدرت DC/DC باک، این مقاله توپولوژی جدیدی از این سیستم را ارائه می دهد. برای این منظور، یک مبدل تمام پل بین مبدل باک و موتور DC قرار می دهیم. نتایج مدل محاسباتی مرحله به مرحله ی از اعمال قانون ولتاژ و جریان کیرشهف نشان داده شده است. سپس تحلیلی در حالت دائمی ارائه می گردد تا نقطه تعادل سیستم بدست آید. در نهایت شبیه سازی عددی با استفاده از متلب صورت می گیرد که امکان پذیری طرح ما را نشان می دهد.
چکیده انگلیسی:In order to drive both positive and negative directions in the shaft of a DC motor connected to a DC/DC Buck power electronic converter, this paper presents a new topology of the DC/DC Buck power electronic converter–DC motor system. To this end, a full–bridge converter is placed between the Buck converter and the DC motor. The deduction of the mathematical model step-by-step, from applying Kirchhoff’s voltage and current laws is shown. Later, an analysis in steadystate is presented, obtaining the system equilibrium point. Finally, numerical simulations are performed through Matlab– Simulink, showing the viability of our proposal.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید