عنوان مقاله ترجمه شده:مدل تصمیم گیری استراتژیک با توجه به هزینه های اجتماعی انتشار دی اکسید کربن برای مدیریت زنجیره تامین پایدار
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A strategic decision-making model considering the social costs of carbon dioxide emissions for sustainable supply chain management
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Journal of Environmental Management8
چکیده فارسی:در نظر گرفتن پایداری در مدیریت زنجیره تامین به یک مسئله حیاتی ناشی از فشار دولت ها، مشتریان، و گروه های مختلف ذینفعان در طول دهه گذشته تبدیل شده است. این مطالعه یک مدل تصمیم گیری استراتژیک را پیشنهاد می کند که هزینه های عملیاتی و هزینه های اجتماعی ناشی از تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن ناشی از عملیات چنین شبکه زنجیره تامین را برای مدیریت زنجیره تامین پایدار در نظر می گیرد. این مدل به منظور ارزیابی انتشار دی اکسید کربن و هزینه های عملیاتی تحت سناریوهای مختلف در یک شبکه زنجیره تامین تولید پوشاک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چه نرخ هزینه اجتماعی انتشار دی اکسید کربن بالاتر باشد، میزان انتشار دی اکسید کربن پایین تر است. نتایج همچنین نشان می دهد که قانونی که شرکت ها را مجبور به تحمل هزینه های اجتماعی انتشار دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های اقتصادی خود کند یک روش موثر برای کاهش انتشار دی اکسید کربن است.
چکیده انگلیسی:Incorporating sustainability into supply chain management has become a critical issue driven by pressures from governments, customers, and various stakeholder groups over the past decade. This study proposes a strategic decision-making model considering both the operational costs and social costs caused by the carbon dioxide emissions from operating such a supply chain network for sustainable supply chain management. This model was used to evaluate carbon dioxide emissions and operational costs under different scenarios in an apparel manufacturing supply chain network. The results showed that the higher the social cost rate of carbon dioxide emissions, the lower the amount of the emission of carbon dioxide. The results also suggested that a legislation that forces the enterprises to bear the social costs of carbon dioxide emissions resulting from their economic activities is an effective approach to reducing carbon dioxide emissions.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید