عنوان مقاله ترجمه شده:مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره جدید برای بهینه‌سازی مسائل مربوط به رابطه جایگزینی زمان- هزینه- کیفیت در پروژه‌های ساختمانی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Novel Multi Criteria Decision Making Model for Optimizing Time-Cost- Quality Trade-off Problems in Construction Projects
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Expert Systems With Applications36
چکیده فارسی:فاز برنامه‌ریزی هر پروژه ساختمانی با معیارهای چندگانه و گاهاً متناقض روبرو می‌باشد که لازم است به صورت همزمان بهینه‌سازی گردد. روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان در انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل از میان راه‌حل‌های متعدد بالقوه بهینه پارتو کمک نمایند. نخستین بار از روش منطق شهودی (ER) در چارچوب برنامه‌ریزی پروژه برای شناسایی بهترین راه‌حل‌های ممکن پارتو برای مسائل رابطه جایگزینی گسسته زمان- هزینه- کیفیت (DTCQTOها) استفاده شده است. چارچوب جامعی نیز برای ترکیب روش‌های MCDM با تکنیک‌های بهینه‌سازی چندمنظوره پیشنهاد شده است. برای شناسایی تمامی راه‌حل‌های بهینه کلی پارتو، الگوریتم ژنتیک چندمنظوره‌ای (MOGA) در ترکیب با NSGA-II پیشنهاد و در مطالعه موردی پروژه ساخت یک بزرگراه مورد بررسی قرار گرفته است. از تکنیک آنتروپی شانون برای تعیین اوزان نسبی اهداف براساس سهم آنها در عدم قطعیت نتایج بدست آمده، استفاده شده است. مطالعه مورد مبنای DTCQTP با استفاده از روش پیشنهاد حل و جواب‌های بهینه پارتو بدست آمده متعاقب آن با استفاده از روش ER رده‌بندی شده‌اند. با بررسی عملکرد هر جایگزین برنامه‌ریزی براساس معیارهای چندگانه (همانن زمان، هزینه و کیفیت)، اثربخشی روش پیشنهادی در افزایش کارایی برنامه‌ریزی پروژه ساخت به اثبات رسیده است.
چکیده انگلیسی:The planning phase of every construction project is entangled with multiple and occasionally conflicting criteria which need to be optimized simultaneously. Multi-criteria decision-making (MCDM) approaches can aid decision-makers in selecting the most appropriate solution among numerous potential Pareto optimal solutions. An evidential reasoning (ER) approach was applied for the first time in the context of project scheduling to identify the best Pareto solution for discrete time-cost-quality trade-off problems (DTCQTPs). An exhaustive framework to synthesize the MCDM approaches with multi-objective optimization techniques was also proposed. To identify all global Pareto optimal solutions, a multi-objective genetic algorithm (MOGA) incorporating the NSGA-II procedure was developed and tested in a highway construction project case study. The Shannon’s entropy technique served to determine the relative weights of the objectives according to their contributions to the uncertainty of the results obtained. A benchmark case study of DTCQTP was solved using the proposed methodology, and the Pareto optimal solutions obtained were subsequently ranked using the ER approach. By investigating the performance of each scheduling alternative based on multiple criteria (e.g., time, cost, and quality), the proposed approach proved effective in raising the efficiently of construction project scheduling.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید