عنوان مقاله ترجمه شده:ماهیت تحقیقات آینده‌نگریِ راهبردی: بررسی نظاموَند متون پژوهشی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The nature of strategic foresight research: A systematic literature review
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2017Technological Forecasting & Social Change11
چکیده فارسی:آینده‎نگری راهبردی یک حوزه‌ی علمی است که طی دهه‎ی گذشته توسعه‌ی پرشتابی داشته است، به این دلیل که تعداد مقالات و متون پژوهشی که طی این دهه در این زمینه منتشر شده است، هر سال افزایش داشته است. مشخصات تحقیقات صورت گرفته در این حوزه چیست؟ ما جهت پاسخ به این پرسش، اقدام به انجام یک بررسی نظاموند نمودیم تا در دو پایگاه دادگان، برای مقالات علمیِ مرتبط با «آینده‌نگریِ راهبردی» در کانتکست سازمان، جستجو نماییم: Business Source Complete و ScienceDirect. حاصل جستجوهایمان 59 متن پژوهشی بود که از ژانویه 2000 تا اکتبر 2014 انتشار یافته بودند. این مقالات بصورت نظاموند سازماندهی و تحلیل ‌شدند. بررسی ما وضعیت این حوزه‌ی پژوهشی نوظهور راروشن می‌سازد. هرچند که ما شاهد رشد علاقه‌ی آکادمیک به آینده‌نگری راهبردی هستیم، استدلالمان این است که این حوزه‌ی علمی بخوبی سازماندهی نشده است و فاقد پیشرفت نظری است. ما سوژه‌های تحقیقی را که این 59 مقاله به آنها پرداخته‍‌اند، تحلیل کرده‌ایم. سه مقوله از نظر تعداد مقالات، غالب هستند: روشهای بکاررفته، یا شیوه‌های سازماندهی و تجارب حاصله. تحقیقات محدودی در زمینه‌ی انگیزش و کاربری، سهم ارزش و نوآوری وجود دارد. در این زمینه، پژوهشهای اکتشافی غالب و چیره‌اند و انواعی از دیدگاه‌های نظری نیز بکار رفته‌اند. تلاشهایی جهت ایجاد بنیان‌های مفهومی مشاهده می‌شود، اما بطور کلی هیچ دیدگاهی پیدا نکردیم که شایسته‌ی وفاداری باشد که بر اساس آن شالوده‌ی نظری منسجمی از آینده‌نگری راهبردی شکل گیرد. آینده‌نگری راهبردی واجد پتانسیل عظیمی است که می‌تواند سهم و نقش بیشتری در موفقیت یک شرکت داشته باشد، اما در صورتیکه تحقیقات از سلطه‌ی تحقیقات اکتشافی کمی خارج شود و به سمت تحقیقات تبیینی نیز حرکت کند.
چکیده انگلیسی:Strategic foresight is a scientific field in rapid development judged from the increase in number of yearly publications the last decade. What characterizes the research in this field? To answer this question we undertook a systematic literature review searching two library databases, Business Source Complete and ScienceDirect, for scientific articles related to the topic ´strategic foresight´ in the context of the organization. The search revealed 59 publications published between January 2000 and October 2014. The articles were systematically organized and analyzed. This review provides the status of this emergent research field. Although we witness a growth of academic interest in strategic foresight, we argue that this scientific field is weakly organized and there is a lack of theoretical progress. We have analyzed the research subjects addressed in the 59 articles, and from this a taxonomy of eight categories. Three categories dominate in terms of frequency of articles: methods applied, organizing practices, and experiences gained. There is only limited research on motivation and use, value contribution, and innovation. Explorative research dominates, and a variety of theoretical perspectives has been used. Some attempts to build conceptual foundations can be observed, but in general, we found no single perspective that deserves loyalty on which a coherent theoretical foundation of strategic foresight is built. Strategic foresight has a great potential of contributing more to the success of a firm if the research moves fromtoday's dominating explorative research to also include more explanatory research.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید